IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Velenje

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m. Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski del Šaleške doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev peto največje v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno.

Vitanje

Celotno območje današnje Občine Vitanje obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih zahodnega Pohorja in podaljška Karavank. Ti pogorji loči brazda, ki je del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovenjegraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. Prvotno Vitanje je obsegalo le tisti del današnje naselbine, ki leži ob stari župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla. Kaj kmalu, pa se je razvilo novo naselje forum-trg, ki je nastal okoli škofijskega dvorca, takratnega upravnega središča. Prav to je razlog, da je bil trg izrazito ponemčen medtem, ko je Vitanjska vas z okolico bila močno slovensko narodno zavedna.

Vojnik

Vojniški okraj, nič bolj raznolikega. Stoletja je bil to svet na prehodu: na eni strani umirjen utrip toplic v Dobrni in spokojnost podpohorskih višavij, na drugi strani hrupne popotne ceste med severom in jugom. To je Vojnik, stoletja stičišče obrtnih in uslužnostnih dejavnosti pokrajine. Samo visoke hoje so utrujenim popotnikom že od daleč vedno enako veselo prikimavale: tu postoj, tu počij in preprezi. Od tod naše ime: po hojah (smrekah), zelenem znamenju za postanek (grad Hohenecke, prvič omenjen 1165. leta)

Vransko

Na poti iz Koroške, Maribora, Prekmurja proti Ljubljani ali obratno zavijete z avtoceste v kilometer oddaljen trg Vransko. Poleg pestre gostinske ponudbe vam priporočamo še ogled lokalnih zanimivosti, ki dajejo kraju posebno podobo. Odločite se lahko za športno-rekreativno (plezalna stena, številne markirane planinske poti), kulturno (muzeji, sakralni objekti) ali izletniško (naravni park Creta, kraška jama Škadavnica) ponudbo kraja, ki je sicer majhen, a v njem lahko vsakdo najde kaj zanimivega. Legenda pravi, da je bilo nekoč v kotlini, kjer danes leži trg, jezero, ob katerem je živelo veliko vran. Po osušitvi jezera je na tem mestu zraslo naselje, ki so ga poimenovali po teh močvirskih prebivalkah. Zato je tudi v trškem grbu, ki od leta 1868 simbolizira trg Vransko, upodobljena vrana, stoječa na veji prikrajšanega smrekovega debla.

Zreče

Prvo sledovi naselitve na Zreškem področju segajo že skoraj 4.000 let nazaj v obdobje mlajše kamene dobe, kar dokazujejo številne arheološke najdbe na Brinjevi gori in na Gračiču. Prve pisane vire o usodi naših krajev v zgodnjem srednjem veku imamo šele iz konca 10. stoletja, ko je bilo Zreško področje razdeljeno na več cerkvenih in posvetnih gospostev. Od gradov je bil nekoč najpomembnejši Zreški grad Freudenberg, ki je stal na hribu pod Brinjevo goro in se prvič omenja leta 1224.

Zreče so mesto v SV Sloveniji pod obronki Pohorja v Dravinjski dolini. Kot enotno naselje so se  razvile šele v zadnjih dvajsetih letih iz vasi Zgornje in Spodnje Zreče ter Dobrave, ko so leta 1987 postale tudi mesto.

Žalec

Občina Žalec je ena od občin  v Republiki Sloveniji. Občinsko središče je v istoimenskem mestu. Občina Žalec se nahaja v Spodnji Savinjski dolini  in v današnji obliki obstaja od leta 1998. Občina meji na severu na mestno občino Velenje, na vzhodu na občino Dobrna in Mestno občino Celje, na jugu na občini Laško in , na vzhodu pa na občini Prebold in  Polzela. Površina občine je 117,1 km²; sestavlja jo 39 naselij v desetih  krajevnih skupnostih.


 Pojdi na: 1 2 3 4