IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Mozirje

V Mozirju se razliva lepota Savinje in se v nebo dvigujejo Golte (1587 m n.v.). Skozi Mozirje tečeta dva potoka, Mozirnica in Trnava. Staro izročilo pravi, da vsakdo, ki se je le enkrat umil v potoku Trnava, ne more nikoli več iz Mozirja.

Mozirju, v katerem so se nekoč vrstili sejmi, danes dajejo turistični utrip predvsem park cvetja Mozirski gaj s svojimi prireditvami in smučarski center Golte z zimsko in letno ponudbo. Kraj je izhodišče za številne planinske in kolesarske izlete.

Nazarje

Občina Nazarje spada s 43,4 km2 in 2.664 (30. 6. 2007) prebivalci med manjše občine v Sloveniji. Ima tri krajevne skupnosti in obsega območje 15 naselij spodnjega dela Zadrečke doline, obronkov Menine planine, Črete in Dobrovelj. Spodnji del reke Drete večkrat poplavlja, katastrofalna poplava v novembru 1998 je povzročila ogromno škodo na objektih, cestni infrastrukturi in zemljiščih. Poplava se je ponovila še septembra 2007 in pokazala, da bo potrebno pogosteje računati na t.i. stoletne vode.

Pokrajino oblikuje predalpsko hribovje, ravninski svet se širi le ob Dreti in spodnjem delu njenih pritokov. Za pokrajino je značilna pestra subalpska flora, 46% površine pokrivajo gozdovi

Podčetrtek

Občina Podčetrtek je izrazito turistična občina. Poleg glavnega nosilca Term Olimia je v občini vse polno turističnih destinacij. Neokrnjena narava in lepa urejenost krajev v občini vas bodo kar vlekle na obiske in potep po njej. 
Ogleda vredni so kulturno-zgodovinski spomeniki ( lekarna in samostan Olimje, cerkev svete Marije na pesku,...), ki so odprti za javnost. Ponos so tudi vinogradniki in kletarji. Ob obisku njihovih kleti boste lahko poizkusili odlična in kakovostna vina. Občina Podčetrtek je ena od novoustanovljenih občin v Sloveniji. Uradno je začela delovati v letu 1995. Nastala je kot ena izmed šestih občin (Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek) na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah. Občina se razteza v smeri S-J ob mejni reki Sotli, predvsem v pokrajinah Zgornje in Srednje Sotelsko. Proti notranjosti Slovenije jo omejuje na zahodu Rudnica, na severu Sveta Ema z Roginsko gorco ter Pristavško-Zibiškim poljem, na vzhodu mejna reka Sotla in na jugu severna pobočja Orlice.Sedež občine je v Podčetrtku, ob tem pa se nahaja v občini še 26 naselij.

Polzela

Polzela s svojim ožjim gravitacijskim zaledjem zavzema izredno pomemben geografski položaj. Stoji ob pomembnem, že starem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih predelov celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. 
Tako so bili ti predeli že zgodaj poseljeni, saj je Mark Avrelij (v boju Rimljanov proti Germanom) v Ločici ob Savinji zgradil močan tabor II. italske legije.

Prebold

Kilometer proti jugu od izvoza Šempeter ali Šentrupert v Sav. dolini z avtoceste Maribor-Koper leži kraj, idealen za vse, ki želijo pobegniti od stresnega vsakdana in se sprostiti v podeželskem raju. Tam, kjer se končajo širjave, kjer se poleti bohotijo nasadi hmelja ter pisana polja, med katerimi žubori rečica Bolska, leži Prebold, katerega prve poselitve segajo v srednji vek, ko je bil Prebold še last žovneških gospodov. Južno za njim se dviga hribovje, ki se preko Žvajge, Golave in Homa vzpenja do višjih vrhov: Tolstega vrha (751 m), Reške planine (925 m) in do najvišje Mrzlice (1122 m). Občini Prebold je uspelo zadržati povezanost neokrnjene narave s prijaznostjo domačinov in bogato kulturo, prepleteno s skrivnostnim pridihom preteklosti, kar z gostoljubnostjo danes tvori biser podeželja.

Rečica ob Savinji

»Rečica ob Savinji je ena od mlajših občin v Republiki Sloveniji. Nastala je 13. junija 2006 z izločitvijo iz občine Mozirje (objava v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 61/2006 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij). Delovanje občine se je pričelo 1. januarja 2007. Upravno središče je trg Rečica ob Savinji. Oktobra 2010 je bil za župana ponovno izvoljen Vincenc Jeraj. 

 

Rogaška Slatina

Območje Občine Rogaška Slatina po geografski legi razvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega. Pokrajino sestavljajo podolja, vinorodno gričevnato boško prigorje in dolinski svet mejne reke Sotle. Celotni pokrajini je skupna precejšnja pokrajinska zaprtost proti Zasavju, Celjski kotlini oziroma Spodnji Savinjski dolini. Vrelci rogaške so bili znani že v antičnih časih pa tudi v srednjem veku. Poročilo iz začetka 17. stoletja navaja, da je leta 1598 rogaške vrelce obiskal Wolf Ungnad, sin štajerskega deželnega glavarja. Sredi 17. stoletja je s pitjem rogaške ozdravel hrvaški ban, grof Peter Zrinski. V drugi polovici 19. stoletja so zasebniki v bližini Zdravilišča zgradili lastne vile in sicer proti bližnjemu kraju Sveti križ. Nastal je kraj Rogaška Slatina, ki je bil ob koncu stoletja organiziran najprej v eno občino, nato pa v občini Rogaška Slatina in Rogaška Slatina – okolica.

Rogatec

Občina Rogatec je nastala kot ena izmed petih občin na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah (06.11.1994 Ur. l. 60/94, 69/94). Velikost občine Rogatec je 40 km2 in je ena od manjših občin v Sloveniji. Obsega devet naselij: Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu, Donačka Gora, Log, Rogatec, Sv. Jurij, Tlake, Trlično in Žahenberc. Ta naselje so razporejena v tri krajevne skupnosti in sicer Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. Meji na sosednjo Republiko Hrvaško; ima mednarodni mejni prehod Dobovec in meddržavni mejni prehod Rogatec...


 Pojdi na: 1 2 3 4