IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


ŠALOVCI

Občina Šalovci leži v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Gričevnat svet je zgrajen iz jezerskih in morskih usedlin, pokrajina pa prepredena z večjimi in manjšimi potoki. Tu je edino rastišče dišečega volčina v Sloveniji. Šalovci so bili ob koncu 19. stoletja največje naselje na Goričkem, do danes pa se je število prebivalcev zmanjšalo za polovico. Šalovci so obcestno naselje na dnu široke doline Velike Krke, ki je bila v zgodovini privlačna za vojaške pohode proti Zahodu. V Frimovem gozdu, ki je 300 metrov oddaljen od središča vasi, je obnovljen znani Frimov vodnjak. Zgradila ga je grofovska družina Frim, globok je 5 metrov, v njem pa je zelo zdrava pitna voda, ki so jo veliko let za pitje uporabljali krajani. Budinci so znani kot najsevernejše naselje v Sloveniji, najsevernejša točka Slovenije (46/52/37), ki je od ekvatorja oddaljena 5193,275 kilometra, pa je na Kalcinem bregu, ki spada k vasi Čepinci.

SOTINA

Sotina je vas ob avstrijski meji in v občini Rogašovci. Šteje okrog 110 hišnih številk. Večina ljudi se ukvarja s kmetijstvom, imamo tudi nekaj obratovalnic kot so recimo: valjčni mlin, žaga in oljarna, špecerijska trgovina, frizerski salon, avtomehanična delavnica in trgovina z rezervnimi deli za vozila ter dva gostinska lokala. Sotina je bogata tudi z naravnimi geografskimi danostmi. Poleg vsega naštetega imamo zelo aktivne gasilce in seveda tudi ostale vaščane, saj se vsako leto pri nas odvijajo že tradicionalne prireditve, kot so Valentinov pohod s ptujskimi kurenti, Obrtiniški pohod, mednarodno folklorno-vokalni etno festival, Dan odprte meje na Kugli s sosednjo občino Neuhaus in ob zaključku leta veselo pričakovanje novega na prostem.

Prosenjakovci

Dvojezično naselje Prosenjakovci se nahaja v severovzhodni Sloveniji, na Goričkem, v neposredni bližini slovensko-madžarske državne meje. Obcestno naselje leži v dolini Ratkovskoga potoka na presečišču cest Martjanci - Prosenjakovci in Kobilje - Križevci. Pokrajina oziroma okolica Prosenjakovec je obdelana, pobočje na južnem delu je zasajeno s trto, na severnem delu pa ga prekriva gozd. Prosenjakovci so središče madžarske manjšine v Občini Moravske Toplice. Spadajo tudi v okvir Krajinskega parka Goričko, ki je del zaščitenih območij Nature 2000. Od Moravskih Toplic, občinskega središča in pomembnega turističnega kraja so Prosenjakovci oddaljeni približno 15 km, od regijskega središča Murska Sobota pa 20 km.

MOTVARJEVCI

Motvarjevci so obcestno naselje na dnu doline Kobiljskega potoka ob madžarski meji. Prebivalci so pretežno madžarske narodnosti in kalvinske veroizpovedi. Od leta 1930 imajo edino kalvinsko župnijo na Slovenskem. Nekdanje veleposestvo bratov Vogler zdaj upravlja Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, ki ima tu farmo. Velike kmečke domačije imajo bogato obokane vhode. V zadnjem času je v vasi čedalje več novih hiš. Na pokopališču so nagrobniki v obliki lesene sohe s ploščo.

BUKOVNICA

V dolini, obdani z gozdovi, leži naseljena vas Bukovnica. Pravijo, da je vas Bukovnica eden najbolj idiličnih krajev v Sloveniji. Popotnik, ki pride tja, je res lahko navdušen nad idiliko, ki mu jo ponuja vasica z okolico. Ogleda si lahko nekatere domačije iz starih časov, pokramlja s prijaznimi domačini ali pa se poda na sprehod po okoliških gozdovih. Užival bo predvsem v miru. Gostilne ali kakšnega kmečkega turizma ni, lahko pa se osveži, denimo na izviru Bukovniškega potoka, tam za vasjo proti Ošišču, kot pravijo bližnjemu hribu, na katerem uspeva žlahtna vinska trta. Približno na sredi poti do tja je manjše močvirje, kjer je izvir Bukovniškega potoka. Tam voda nikoli ne presahne, poleg tega pa je naravno čista in hladna kot v hladilniku. Kmetovalcem, ki imajo v okolici njive in travnike, pa baje še danes služi za hlajenje pijače in razgretega čela.

BODONCI

Bodonci so naselje, ki leži na južnih pomolih Goričkega, kjer si hrib in dolina podajata roke.
Če pogledamo v zgodovino vasi, zasledimo prve znane podatke iz 14. stoletja, ko je v vasi Bodonci s takratnim imenom Bodonick, že bila cerkev Sv. Lenarta, nato zasledimo, da je bila v Bodoncih kapela Sv. Leonarda. Kapela se je najverjetneje nahajala na starem katoliškem pokopališču. Kraj je takrat imel več hiš in prebivalcev kot danes. Vas se je razprostirala proti vzhodu, proti gozdu Bükovšček. Poseljen je bil tudi Evičnjekov breg. Ljudje so trebili gozdove zaradi hrane in urejali njive (tak večji kompleks njiv v vasi so Trbeže).

PEČAROVCI

Tam kjer se začno prvi gorički hribi leži vas Pečarovci. Vas se razprostira levo in desno od pečörovskoga potoka. Kot večina goričkih vasi so tudi Pečarovci raztreseni po hribih in zaselkih.

Središče vasi je običajno ob cerkvi. Ker imamo v Pečarovcih dve cerkvi, katoliško pri Sebeščanu in evangeličansko v Gorenščeku, bi lahko rekli da imamo tudi dve središči vasi, toda bližje resnici je da imamo tri središča. Tretja taka točka je namreč gasilski dom.  V Pečarovce se da priti po asfaltni cesti iz treh strani in po vsaki od teh treh smeri naletimo na eno od teh treh točk. Če pridemo iz Šalamenec smo najprej pri gasilskem domu, iz Moščanec pridemo k Sebeščanu in iz Mačkovec preko »marofa« pridemo v Gorenšček. Da pa se priti tudi iz Bodonec, kjer je zdaj tudi asfaltna cesta.

PETANJCI

IŽAKOVCI

Ohranjanje kulturne zgodovine in dediščine. Spoznavanje starih običajev. Tu smo se srečali z mednarodno kulturo, büjraši, mlinarji, predicami, tkalkami, lončarji, pletarji, brodarji, kmeticami, ljudskimi godci in pevci ter bogatim narodnim izročilom. Reka Mura se je skozi stoletja ob svojem koritu poigrala z naravo in ustvarila naravni otok, ki so ga domačini poimenovali OTOK LJUBEZNI. Otok, ki je po svoji vsebini, lepoti in neokrnjeni naravi znan bližnji in širši okolici. V okviru Turističnega društva se tu na OTOKU LJUBEZNI dogajajo različne aktivnosti, ki so zanimive tako za izletnike, turiste in naključne obiskovalce.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5