IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


GORNJI PETROVCI

Občina Gornji Petrovci leži v severovzhodnem delu Goričkega. Obsega 70 km² površin z 2245 prebivalci, ki živijo v 714 gospodinjstvih. Občina ima 14 vasi, ki so prikazane v občinskem grbu kot modre hišice z rdečimi strehami. Vasi so razporejene v tri krajevne skupnosti: Gornji Petrovci, Križevci in Šulinci. Center občine je vas Gornji Petrovci, kjer se nahaja tudi sedež občine ter zdravstveni dom, zobna ambulanta, lekarna, policijska postaja, osnovna šola, ki je bila v letu 2002 imenovana za najlepše urejeno šolo v Sloveniji, poslovni center z banko, pošto, zavarovalnico, mesnico, trgovino s prehrambenimi artikli in tekstilno trgovino, skratka z vsemi objekti, ki so potrebni za prijetno in kvalitetno bivanje. Občina skrbi tudi za urejenost okolice, saj vsako leto zasadijo več tisoč rož.

GERLINCI

Vas spada v občino Cankova, do katere vodi veliko dobro urejenih cestnih povezav.Tja hodijo tudi otroci v vrtec in šolo. Spada pa v župnijo Pertoča, kamor hodijo krajani tudi k mašam. Zlahka pa lahko ugotovimo, da gre za kraj, kjer se ukvarjajo s kmetijstvom in vinogradništvom, saj nam to povedo že njive s pšenico, koruzo in drugimi kmetijskimi pridelki, ki jih opazimo ob prihodu v vas. Med hišami pa lahko opazimo tudi vinograde in nasade sadnega drevja.

KOROVCI

Koróvci so razložena vas sz. od Cankove v bližini reke Kučnice na področju Goričkega. Večinoma so hiše ob cesti Cankova - Gerlinci pod teraso, ki se proti severu dviga. Del vasi ob cesti proti Gornjim Črncem imenujejoKlávzel, skrajni del proti jz. ob cesti proti Gerlincem pa Kótrman. Skozi naselje teče potok, ki se na jz. izliva v Kučnico. Severni del vaškega ozemlja pokrivajo mešani gozdovi.(Gornji gozdovi, Koroška gora ali samo Gora). Osrednji del (Kosmatíce, Pod Goró, V tali, Pod ógradi, Dolnja Poula) je obdelan. Ob Kučnici so travniške površine Dolenji travniki.

Dobrovnik

Dobrovnik se prvič omenja leta 1270, na pečatu trga Dobrovnik pa je leto 1280 zabeleženo kot leto nastanka naselja. Naselje se leta 1322 omenja kot trg (oppidum), kar pomeni, da je bilo pomembno podeželsko naselje s pravico trgovanja in pobiranja d avkov. Leta1389 listine omenjajo naselje celo kot mesto (civitas). V 14. stoletju je kraj sestavni del posesti Dolnjelendavskih grofov Banffyjevih, po njihovem izumrtju so lastniki postali Eszterházyjevi

DOLJNI SLAVEČI

Naselje Dolnji Slaveči se v virih prvič omenja leta 1365 kot Alsozcleneche, leta 1499 pa kot Alsozaloche. Zelo raztreseno naselje se vleče domala 3 km daleč po dolini potoka Lukaj ob cesti Motovilci – Kuzma. Pripadajoči zaselki na zahodnem slemenu so: vzhodno od ceste Ažija, Kukojca in Ferkova gasa, na drugi strani potoka Ungarov breg, Vratušov breg, Beli breg in Olabe, proti severu pa Reckova graba in Šumarski vrh.

ŠULINCI

Vas Šulinci je dokaj velika vas v Krajevni skupnosti Šulinci v občini Gornji Petrovci na skrajnem SV Slovenije. Prebivalstvo se ukvarja predvsem s kmetijstvom, veliko pa jih hodi na delo v Mursko Soboto, tovarno Mura v Murski Soboti in tekstilno tovarno RLS v Gornjih Petrovcih. Otroci obiskujejo osnovno šolo in vrtec v Gornjih Petrovcih. V vasi je zelo aktivno Športno društvo Šulinci, ki ima svoje nogometno igrišče v smeri Ženavelj in Gasilsko društvo Šulinci, ustanovljeno že leta 1932. 

Križevci

Območje Panonske nižine, h kateremu spadajo tudi naši kraji, je eno od zgodnejših poselitvenih območij v Evropi. Območje današnjih Križevcev je bilo naseljeno že v prazgodovinski dobi, saj obstajajo najdišča iz neolitske in eneolitske dobe (2100-1750 p. n. št.) v Bučečovcih in Lukavcih. Veliko predmetov je bilo najdenih daleč vstran od originalnega nahajališča, kar so raziskovalci povezali z delovanjem Mure in njenim spreminjanjem toka. Mura naj bi v antiki tekla mimo Križevcev in Ljutomera, tako da so Križevci ležali na nekakšnem otoku. (Kovačič, 1926)

FILOVCI

Filovci (madžarsko Filóc, prekmursko Vilovci) so gručasto naselje na Dolinskem v Občini Moravske Toplice. Nahajajo se ob cesti Martjanci - Dobrovnik. Poleg obdelane meliorirane ravnine spadata k vaškemu zemljišču v severnem delu nad glavno cesto še vinogradniška slemenska zaselka »Tranvski breg«, »Filovski Breg« in »Gaj« z zidanicami in počitniškimi vikendi. Naselje se prvič omenja leta 1322 z imenom Fyloch, leta 1355 pa kot Philauch. V bližini naselja na ledini »Male Čistine«, je bilo odkrito arheološko najdišče, datirano v čas >mlajše kamene in bakrene dobe.  Nekoč je bilo to značilno lončarsko naselje, po prvi svetovni vojni je bilo v Filovcih še 60 lončarjev, v zadnjih letih pa so prebivalci skoraj povsem opustili tradicionalno obrt. Filovski lončarji so znani predsvem po izdelavi črne keramike.  Danes je v Filovcih muzej na prostem, kjer je poleg kulturnih spomenikov, panonskih cimprač, tudi lončarska delavnica.

ROGAŠOVCI

40 km2 velika Občina Rogašovci s svojimi 3514 prebivalci leži med Ledavskim dolom. rečico Kučnico, ki je obenem državna meja z Republiko Avstrijo na zahodu, Ledavskim jezerom na jugu in Sotinskem bregu na severu. Občino sestavlja enajst razloženih vasi, v katerih je sestava prebivalstva kmečko delavska, obrtniki raznih panog, pomembnih za obstoj takšne komune (trgovec, frizer, pek, avtomehanik, cvetličar, vinar, kovač, mizar ipd.). Lepo urejeni in obdelani vinogradi in sadovnjaki, med nje pa lično postavljeno čebelnjaki dajejo odlične in iskane darove narave.   Glavna cesta pelje skozi naselje, kjer se nahaja banka, pošta, trgovina, zdravnik, lekarna, zobozdravnik, bencinska črpalka, šola,… Občina spada tudi v VINSKO CESTO GORIČKO in KRAJINSKI PARK GORIČKO. Zadnja leta prihaja v ospredje prireditev iskanje naj kmetije in domačije.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5