IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


KOBILJE

V objemu mogočnih gozdov in skrbno obdelanih vinogradov, leži prijetna prekmurska vas Kobilje. Ko se ji bližaš skozi gozd iz Dobrovniške smeri, imaš občutek, da boš pristal v kakem zdraviliškem mestecu. No takega videza potem Kobilje nima. Lahko pa bi ga imelo. Okno v svet Kobilju na vzhodu odpira mejni prehod z Madžarsko, na zahodu pa pot, ki vodi po slikovitem Krajinskem parku Goricko ali skozi naselje Dobrovnik v smeri Murska Sobota v notranjost Slovenije. Kobilje leži na skrajnem severovzhodu Slovenije, tik ob slovensko – madžarski meji, državi na Kobilju povezuje tudi mejni prehod Kobilje – Nemesnép. Je ena izmed treh občin v Sloveniji, ki jih sestavlja le eno naselje. Občina leži na površini 19,7 km² in ima 570 prebivalcev. 

KRUPLIVNIK

Vas Kruplivnik se omenja prvič leta 1365 pod imenom Koprinik, leto kasneje je zapisana kot Wyzaloucha, kasneje pa se je preimenovala v Koprywnik
Razloženo naselje na zahodu Goričkega leži v dolini Gračkega potoka, obenem v slemenski pobočni in dolinski legi zahodno od ceste Bodonci – Grad, s katere je dostopno po krajevni cesti. Na dnu doline so travniki, njive so na prisojnem, zloženem slemenu, južni in vzhodni, strmejši del vaškega zemljišča, pa je porasel z mešanim gozdom. Obsega številne zaselke. Vzhodno od potoka, ki teče po dolini od Grada proti Vadarcem, so Gregarov breg, Rajnigarov rob, Hubrov breg, Kuzmičov breg in Logarov breg. Zahodno od potoka so Dole in Jeruzalem, zaselek je gotovo dobil ime po redu templarjev. Vas sestavljajo še zaselekFrumenova graba, ki pa se v pisnih virih ne omenja. Izraz je v domači uporabi.

GRAD

Grad je razloženo naselje z gručastim jedrom v dolini Gračkega potoka. Leži sredi zahodnega dela Goričkega in sega na vzhodu na greben, kjer meji na Radovce in Vidonce, na zahodu na greben, kjer se stika z Dolnjimi Slaveči, Gornjimi Slaveči in Kuzmo. Po sredi med njima potega strm greben proti severu do Doliča. Dostop v vas je po cesti iz Bodoncev in po cesti iz Večeslavcev, ki doseže južno mejo pri kužnem znamenju Beli Križ (303 m). Naselje leži na nadmorski višini od 267 do 390 m. Gručasto središče vasi leži na nadmorski višini 267 m, najvišji del vasi pa je Pepelšček z nadmorsko višino 386 m, kjer se proti severu teren dvigne na višino 389 m.

VIDONCI

Vidonci so razloženo naselje, ki leži ob izviru treh potokov, kateri se združijo v osrednjem delu. Naselje je sestavljeno iz večjega števila zaselkovBajna, Dolenjski vrej, Fickova graba, Hajdičeva graba, Klajnberg, Klučarov vrej, Koutarova graba, Kovačova graba, Majžarski vrej, Mesarova graba, Mlinarov vrej, Nabregin breg, Olabe, Pozvekov breg, Sabolova graba, Silašova graba, Spodnji dol, Šlemerova graba, Vajdova graba, Vancarova graba in Vukov breg. V zadnjem času se za zaselke iz spodnjega dela vasi uporablja tudi ime Bosna.

HODOŠ/Hodos

Novo nastala občina je zaživela s 1. januarjem leta 1999. Leži na skrajno severovzhodnem delu Slovenije v Prekmurju na Goričkem, na površini 18,10 km² in spada med najmanjše slovenske občine, saj šteje le 360 prebivalcev. Občina ima dve naselji: Hodoš in Krplivnik ter ( Domaföld ) kot zaselek Krplivnika. Je narodnostno mešano območje, s pripadniki slovenskega naroda in madžarske narodnosti.

ADRIJANCI

Vas Adrijanci je majhna vasica v dolini Adrijanskega potoka, v krajevni skupnosti Šulinci, v občini Gornji Petrovci, na skrajnem SV Slovenije. Hiše so raztresene po dolinah in slemenih. Pokopališče je daleč izven vasi, na sami meji z vasjo Gornji Petrovci. Sredi vasi stoji majhna kapelica iz leta 1928, ki je bila obnovljena leta 2006. Nedaleč od kapelice se nahaja izletniška kmetija "Falaut", Vinka in Klaudije Korpič. Na dvorišču njune kmetije pa se nahaja tudi Muzej starih kmetijskih orodij in motorne tehnike Goričko

GORNJI SLAVEČI

Urejena cestna infrastruktura po celotni občini in tudi do tromeje, zanimiva predstavitev in poučnost posameznih turističnih objektov, urejena parkirišča, veliko prostora za igro, čist zrak in neokrnjena narava nudijo veliko možnosti za doživljanje narave in učenje z naravo, za sprostitev in rekreacijo, za umirjene sprehode ali kolesarske ture.

TRDKOVA

Peš pot do tromeje ....

DOLIČ

Dolič (madžarsko Völgyköz, nekoč prekmursko Doliče, nemško Dollitsch) je naselje v Občini Kuzma. V vasi živijo tudi pripadniki romske narodnosti. Nekdaj se je vas imenovala Doliče. To je lepo razvidno na zemljevidu Zedinjene Slovenije geografa Petra Kozlerja. V letu 1823 so prvič omenjeni Romi kot prebivalci vasi Dolič. Dolički Romi so se v Dolič priselili iz Madžarske.

KUZMA

Občina Kuzma leži na Goričkem, na skrajnem severovzhodnem gričevnatem delu Slovenije in meji na Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko ter spada med demografsko ogrožena območja. Do nedavnega je tu prevladovalo kmetijstvo. Danes je tega intenzivnega kmetijstva zelo malo, saj mali kmetje ne morejo preživeti. Veliko prebivalstva si služi vsakdanji kruh v Avstriji.

BERKOVCI

Prvo omembo vasi najdemo kot "Korung in dystrictu seu valle Welemer" �e leta 1366, medtem ko se poimenovanje "Berkehaza" pojavlja v zapiskih leta 1499. Berkovci so gručasto naselje nad cesto Prosenjakovci - Križevci. Na sredini vasi ob križišču ceste za Ivanjćevce stoji kapelica z zvonikom.

CANKOVA

Občina Cankova leži na skrajnem jugozahodu Goričkega, ob avstrijski meji, na površini 30,57 km². Združuje 8 geografsko raznolikih naselij (Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci, Topolovci) in ima okrog 2000 prebivalcev. Njen sedež je na Cankovi, meji na občine Rogašovci, Puconci, Tišina in na Republiko Avstrijo, spada pa pod upravno središče Murska Sobota. Prebivalstvo se v veliki meri ukvarja s kmetijstvom, v bodoče pa vidimo priložnot za razvoj ob vključevanju naših naravnih in kulturnih danosti predvsem v sonaravnem kmetijstvu, obrtništvu, storitveni dejavnostiin okolju prijaznem doživljajskem turizmu.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5