IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Trnovska vas

Občina Trnovska vas je nastala s spremembami Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 01. 01. 1999.Obsega sedem vasi: BIŠ, BIŠEČKI VRH, ČRMLJA, LOČIČ, SOVJAK, TRNOVSKA VAS in TRNOVSKI VRH. Največje naselje je Trnovska vas, ki je istočasno tudi sedež občine. Drugo naselje je Biš, ki leži severno od Trnovske vasi v oddaljenosti 0,5 km. Obe naselji ležita ob regionalni cesti Ptuj – Lenart v Slovenskih goricah. Tretje naselje je Ločič, ki leži cca 3,0 km jugovzhodno od Trnovske vasi v oddaljenosti cca 1.0 km od regionalne ceste. Naselja Bišečki Vrh, Trnovski vrh, Črmlja in Sovjak pa imajo značilnosti razpršene gradnje.

Videm

Občina Videm leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je Videm, ki je gručasto naselje, večinoma na levem bregu Dravinje ob kratkih lokalnih cestah proti Ptuju, Lancovi vasi in Zgornjem Leskovcu. Novejši del naselja nastaja v smeri proti Pobrežju, del naselja je tudi na področju Haloz.

Zavrč

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je znano po odličnih vinogradnikih in je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka. Zgodovinsko pomemben je na vzpetini ležeč dvorec iz začetka 17. stoletja, v katerem je bil do leta 1850 sedež sodišča in političnega okraja. Posebno pozornost na Turškem Vrhu vzbuja stebrasto znamenje iz časa turških vpadov, ki naj bi označevalo grob turške babice. Naselja, ki sestavljajo Občino Zavrč so Belski Vrh, Drenovec, Gorenjski Vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike, Turški Vrh in Zavrč.

Žetale

Kraj je zaznamovan že s prazgodovino. Skozi kraj je potekala rimska cesta v smeri Ptuj - Rogatec - Celje. Dokaz za to trditev je rimski kamen, vzidan v farno cerkev, najdene pa so bile tudi kamnite sekire. Leta 1228 je plemič Gotschak prodal vas Žetale Hardridu iz Ptuja. Listina je bila last gradu Vurberg in je sedaj v deželnem arhivu v Gradcu. Žetale se omenjene tudi v dokumentih leta 1330, in sicer v registru vojvodinje Štajerske dežele, ko je šlo za neko sodnijsko razpravo. V 15. stoletju se je kraj imenoval Mihaelova vas, po cerkvi Sv. Mihaela. Župnijska cerkev je bila grajena v letih 1420. Samostojni vikarijat je na tem področju obstajal že leta 1563. V letu 1530 je v Žetalah pri županu Pavlu zabeležen čarovniški proces. Leta 1669 so ptujski minoriti prodali vas Žetale grofu Petru Curtu iz Rogatca.  Podružnično cerkev Marije Tolažnice so postavili leta 1725. Osnovna šola je začela delovati 1812. Dne 23.12.1853 je bilo v Leobnu izdano dovoljenje, da se sme kopati premog v katasterski občini sv. Mohorja. Decembra 1903 je stekla železnica iz Rogatca proti Celju kar je spremenilo položaj Žetal. Med obema vojnama so  prodajali les za kurjavo, kvalitetna jabolka in jajca vse do Ptuja, Maribora in Rogatca. Prav tako so prodajali kostanjev les za tanin v tovarno v Majšperku. Po letu 1945 je v kraju obstajal kamnolom, Pletarna v Dobrini… Večina ljudi je takrat zaslužek našla v domačem kraju.


 Pojdi na: 1 2 3 4