IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


 Lenart

Lenart je središče Slovenskih goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. Leži na višji terasi med potokoma Globovnica in Velka. Obe sta nekdaj poplavljali, danes pa sta strugi regulirani, kmetijske površine pa meliorirane. Gričevje oblikujejo miocenski laporji in peščenjaki, jugozahodno okolje pa litavski apnenci. Zaradi ugodnih življenjskih razmer je bilo občinsko ozemlje naseljeno že v miolitski dobi, zlasti pa za vlade Rimljanov. Slovenske gorice so gosto poseljene; opraviti imamo s posebnim tipom razloženih naselij, ki leže po ploščatih, podolžnih slemenih, kjer si slede v dolgih nizih, poudarjenih s topoli kot naravnimi strelovodi. Manjše gručaste vasi so se razvile le okoli cerkva, ki stoje navadno na vrhovih slemen.

 Lovrenc na Pohorju

Lovrenc je zaradi svoje lege skozi tok časa postal nekaj posebnega. Velik vpliv na pokrajino je poleg značilnega gospodarstva imela tudi samostanska duhovščina, ki je skrbela za kulturni in duhovni napredek Lovrenčanov. Skupaj so postavili številne sakralne objekte na katere so še danes ponosni, med njimi tudi Župnijsko cerkev sv. Lovrenca, po kateri je kraj dobil ime. Ta se prvič se omenja že leta 1184 in je že leta 1191 postala župnijska.

Majšperk

Občina Majšperk je bila ustanovljena 01. 01. 1995 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. V Občino Majšperk spadajo naselja: Bolečka vas, Breg, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina, Janški Vrh, Jelovice, Koritno, Kupčinji Vrh, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Podlože, Ptujska Gora, Preša, Sestrže, Sitež, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stogovci, Stoperce, Stanečka vas in Zgornja Sveča.

 Maribor

Maribor je kot štajerska prestolnica drugo največje mesto v državi, hkrati pa simpatično majhno in vpeto v čudovito naravo Pohorja na eni in vinorodnih gričev na drugi strani ter reke Drave, ki se vije skozenj. Prepustite se najboljšemu, kar ponuja ena ključnih turističnih destinacij v Sloveniji s svojo raznoliko in kvalitetno ponudbo! Bogata vinska tradicija najstarejše trte na svetu, utrip mesta s cvetočo kulturno zgodovino, lega med vinorodnimi griči in zelenim Pohorjem ter raznolike možnosti za raziskovanje, rekreacijo, sprostitev, zabavo in srečanja vas bodo prepričali, da ima >toti Maribor< srce in dušo in da so Mariborčani odlični gostitelji.

Markovci

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu Drave. Območje občine se pokriva z območjem župnije Sv. Marko in s šolskim okolišem OŠ Markovci. Kraj Markovci se prvič omenja leta 1215. Kot občina je deloval že leta 1937 pod imenom "Sv. Marko niže Ptuja". Šolstvo se je v Markovcih začelo leta 1789. Redni pouk se je pričel leta 1810 v mežnariji. Prva šolska stavba je bila zgrajena leta 1840, naslednja 1890 in tako ostala do danes pod imenom "stara šola", ko jo je po funkciji zamenjala leta 1979 zgrajena nova, sedanja šola. Večina občanov Markovcev je vezanih na zemljo.

Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju, ki je prehodno območje med subpanonsko in subalpsko severovzhodno Slovenijo. Dravsko polje na zahodu meji na Pohorje, na skrajnem severozahodu na Dravsko dolino, na severu in vzhodu na Slovenske gorice, na jugu pa postopoma prehaja v Ptujsko polje. Občino Miklavž na Dravskem polju obdajajo občine Maribor, Starše in Hoče-Slivnica.

Oplotnica

V severovzhodnem delu Slovenije leži Občina Oplotnica, ki se v slikoviti pokrajini pod jugovzhodnimi obronki Pohorja razprostira na 33 km2. Na ozemlje, ki ga danes obsega Občina Oplotnica, je, kot so dokazala najnovejša arheološka raziskovanja, prišel človek že v 3. tisočletju pr.n.št.. Že od nekdaj je to ozemlje pomembno križišče, kjer sta se že pred 2. tisoč leti križala ves promet in trgovina iz Italije skozi Norik v Panonijo na vzhodu in obratno.

Ormož

Občina Ormož je del Prlekije - pokrajine med Muro in Dravo – leži med slovensko-hrvaško mejo ter Gornjo Radgono in Ptujem. S tremi izrednimi dobrinami se Ormož lahko postavlja: z vinom, neokrnjeno pokrajino in ljudmi. To pa se združi v vinsko kulturo, kulinariko in običaje.

Pesnica

Občina Pesnica predstavlja prijetno okolje, v katerem živijo ustvarjalni, prijazni in delovni ljudje. Solidno ohranjeno naravno okolje, množica kulturnih, ...

Podlehnik

Podlehnik je naselje v severo-zahodnem delu vinorodnih Haloz, katerega jedro je v dolini potoka Rogatnice med Novo cerkvijo in Sveto Trojico. Najstarejše arheološke najdbe v naselju in okolici sodijo v eneolitsko obdobje. To so glajene kamnite sekire in preluknjana kamnita kladiva iz serpentina.

 Ptuj

Rimski pisci, začenši s Tacitom, večkrat omenjajo Ptuj v povezavi s pomembnimi dogodki, segajočimi v čas od izvolitve Vespazijana za cesarja leta 69 pa do omembe političnega delovanja deda poslednjega zahodnorimskega cesarja Romula, odstavljenega leta 467. S temi zapisi se je začelo zgodovinsko obdobje Ptuja, ki je okoli leta 103 postal samoupravna enota COLONIA ULPIA TRAIANA POETOVIO, ki je dosegla svoj največji obseg v 2. in 3. stoletju, leta 450 pa so jo požgali Huni. 
Z uničenjem avarske države ob koncu 8. stoletja sta Podravje in z njim Ptuj prešla v okvir frankovske države.


 Pojdi na: 1 2 3 4