IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Občina Ig

Občina Ig leži 10 km od Ljubljane, na robu Ljubljanskega barja, ob severnem vznožju Krima (1107 m) in Mokreca (1058 m). Prostorsko je opredeljena na nižinski del Ljubljanskega barja in hribovito zaledje z glavnimi vrhovi kot so Krim, Mokrec in Kurešček. Vasi ležijo na robu ravnega sveta Ljubljanskega barja kot značilna obcestna naselja na prodnem vršaju Iške.

Občina Ivančna Gorica

Njeno središče je mlado naselje Ivančna Gorica, na razvoj katerega vplivajo predvsem ugodne prometne povezave, tako rekoč na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Več kot desetletno obdobje delovanja Občine je pripomoglo k uspešnemu razvoju obrtnih in storitvenih dejavnosti, ugodne prometne povezave pa omogočajo tudi razvoj industrijske dejavnosti.  
O starodavni zgodovinski izpričanosti govorijo številne arheološke najdbe na Viru in rimski miljnik, v središču Ivančne Gorice, ki je tudi simbol v občinskem grbu.

Občina Kamnik

Občina Kamnik leži v severnem delu osrednje Slovenije, na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino, ob vznožju KamniškoSavinjskih Alp in nedaleč od prestolnice Ljubljane. Srednjeveško mesto Kamnik predstavlja središče občine, ki po površini meri 265,6 km². Največja naselitev v občini je na območju mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Občina šteje 28 677 prebivalcev , glede na demografsko strukturo pa sodi, posebej v zadnjih letih, med mlade občine, saj je prebivalstvo relativno mlajše kot je povprečje v Sloveniji. Mesto Kamnik velja za mesto z bogato zgodovino in kulturno dediščino, mesto z dušo. Kulturni dogodki in številne prireditve bogatijo staro mesto jedro v vseh letnih časih in privabljajo obiskovalce z vseh koncev Slovenije. Prihodnjo jesen bo na vrsti že jubilejna, štirideseta prireditev Dnevi narodnih noš, ki vsako leto v septembru mesto popelje v svet glasbe, plesa, etnološke in oblačilne dediščine.

Občina Komenda

Komenda je razpotegnjeno naselje ob lokalni cesti,severno od glavne ceste Kranj - Mengeš. Vas je staro cerkveno središče, saj je prvotna cerkev sv. Petra prvič omenjena že 1147. Novo baročno so zgradili 1727, po potresu 1895 pa obnovili in povečali. Oltar in prižnica spadata med najlepše v Sloveniji, načrte za oltar je naredil slikar Franc Jelovšek za kipe na prižnici pa J. Lohar 1760.
Kamnito gotsko znamenje ob spodnjem robu pokopališča je iz 1510, krasi ga grb maltiškega reda, ki se je v Komendi naselil konec 13.stoletja.

Občina Litija

Občina Litija leži v središču Slovenije, vzhodno od Ljubljane, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo.  Njeni hriboviti predeli so redko poseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save, kjer potekajo večje prometnice in železnica. Občinsko središče je mesto Litija, ki se je razvilo iz nekoč pomembne brodarske postojanke na reki Savi, po kateri je potekala živahna trgovska pot med Trstom, Ljubljano in Hrvaško. Kraj se prvič omenja v cerkvenih zapisih leta 1145, trške pravice je dobil v 14.stoletju, po Valvazorjevem tolmačenju pa naj bi ime izhajalo iz latinskega imena litus, kar pomeni obrežje. V okolici Litije so bila nahajališča različnih rudnin (živosrebrne, svinčene, bakrene, cinkove, železove, baritne, idr.); stara rudarska najdbišča in materialni ostanki takratne kulture pa pričajo, da je bilo rudarstvo tod razvito že za časa Ilirov, Keltov in Rimljanov.

Mestna občina Ljubljana

Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče slovenskega naroda ter z nekaj več kot 276.000 prebivalci hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center. Prebivalci, pa tudi številni obiskovalci pravijo, da je Ljubljana mesto po človekovi meri. Čeprav se po svoji velikosti uvršča med srednje velika evropska mesta in ohranja privlačno prijaznost manjšega kraja, ima vse, kar premorejo velike prestolnice - je politično in kulturno srce slovenskega naroda, pomembno evropsko trgovsko, poslovno, kongresno in sejemsko središče, pa tudi prometno, znanstveno in izobraževalno središče Slovenije. Lega med severom in jugom je Ljubljano naravno določila za kraj, kjer so se srečevali trgovci in vojaki, pa tudi pogajalci, ki so tu večkrat sklepali mir. Zmagovalcem v napoleonskih vojnah se je zdelo primerno, da v tem mirnem mestu, kjer se križajo poti in srečujejo ljudje že od nekdaj, skličejo kongres Svete alianse, ki je 1821. leta za nekaj časa zapečatil usodo evropske politične geografije.

Občina Logatec

Na stičišču alpskega in dinarskega sveta se v osrčju Notranjske razteza občina Logatec, poimenovana po osrednjem mestnem naselju, nastalem na tleh starorimske poštne postaje - mansio Longatico. Tod so že v najstarejših časih vodile pomembne prometnice iz Ljubljanske kotline (Emona) proti Ogleju (Aquilea), kasneje proti Trstu in Reki. Občina s 173 km2 in z 19 naselji, v katerih živi nad 11.000 prebivalcev leži med Ljubljano in Postojno. Večji kraji v občini so Logatec, osrednje in največje kotlinsko naselje, Rovte, prijetna hribovska vas z odličnimi naravnimi okolji za aktivni oddih, Hotedršica na robu hotenjske suhe doline ter Laze z Jakovico ob robu znamenitega Planinskega polja.

Občina Log-Dragomer

Območje občine Log – Dragomer, ki zajema naselja Dragomer, Log in Lukovico, leži ob stari magistralni cesti Ljubljana-Koper jugozahodno od Ljubljane. Od Ljubljane je oddaljeno 10 km, prav toliko od Vrhnike. Na severni strani so poddolomitski hribi, proti jugu se odpira široka močvirna ravnina ljubljanskega Barja, ki se zaključi ob reki Ljubljanici. 
Območje današnje občine Log Dragomer je bilo pred drugo svetovno vojno že samostojna občina Log, ki je bila ustanovljena leta 1907. V to občino so spadala naselja Log, Dragomer in Lukovica, ki še danes skupaj spadajo v katastrsko območje k.o. Log z 1.339 ha površine.


 Pojdi na: 1 2 3