IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Ravne na Koroškem

Ravne na Koroškem so upravno, gospodarsko in kulturno središče Mežiške doline. Ležijo ob spodnjem delu reke Meže, pod mogočno Uršljo goro. Mesto, znano po večstoletni železarski in jeklarski tradiciji, se je vse do konca druge svetovne vojne imenovalo Guštanj. Ime Gutenstein je prvič zapisano leta 1248. Takrat se je ob sotočju reke Meže in potoka Suha začel ob stari antični cesti razvijati značilen srednjeveški trg. Trško jedro se danes razprostira v obsegu, kot ga je v drugi polovici 17. stoletja upodobil J. V. Valvasor, strokovnjaki pa ga uvrščajo med pomembnejša naselbinska spomeniška območja Slovenije. Najlepši predel mestnega jedra je Stara ulica, ki vodi iz trga do župnijske cerkve sv. Egidija. Ravne so kljub hitri rasti po drugi svetovni vojni dobile videz urejenega sodobnega mesta.

Ribnica na Pohorju

Sedež Občine Ribnica na Pohorju je v gorski vasici Ribnici, na nadmorski višini 715 m. V občini je združenih šest naselij: Ribnica na Pohorju, Josipdol, Hudi Kot, Zgornja Orlica, Zgornji Lehen na Pohorju in Zgornji Janževski Vrh, ki se povezujejo v tri vaške skupnosti. Osnovna gospodarska panoga je kmetijstvo, in sicer gozdarstvo in živinoreja, ki je za velik del kmečkega prebivalstva osnovni vir izredno nizkega dohodka, saj ležijo kmetije v goratem svetu, kjer so možnosti strojne obdelave in intenzivne pridelave zelo omejene.

Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter pravno, gospodarsko, bančno, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. Starodavno mesto v kotlini med Pohorjem in Uršljo goro je tudi slovenski sinonim za kulturno središče, kjer si bogato izročilo preteklosti podaja roko s sodobnim utripom. Pretiran in v smislu vpetosti v starosvetno krajinsko podobo nesorazmeren industrijski razvoj, kakršen je v 19. in 20. stoletju zaznamoval večino slovenskih mest, je bil Slovenj Gradcu prihranjen.

Vuzenica

Vuzenica spada med najstarejša naselja v dolini, kraj Vuzenica pa je bil prvič omenjen leta 1238. V isti listini sta omenjena tudi grad in cerkev. Prvotna naselbina Stari trg se je razvila ob cerkvi sv. Nikolaja, kasneje pa je Kolon II. Vuzeniški pod grajskim gričem dal zgraditi Novi trg. Markht Saeldenhofen je imel posebne privilegije in šele leta 1850 so k trgu priključili sosednje kmečke občine. Menjavali so se zemljiški gospodje, kasneje tudi države, a kulturna dediščina, ki se je tukaj ohranila, je tako bogata, da se lahko postavlja ob bok mnogim večjim in bogatejšim krajem. Najodličnejši so zagotovo sakralni spomeniki - cerkve, kapelice in znamenja, brez katerih se tudi umetnostna dediščina ne bi mogla ponašati s tolikšno odličnostjo.


 Pojdi na: 1 2