IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Mestna občina Nova Gorica

Nova Gorica leži na zahodnem delu Slovenije, tik ob Italiji. Na severu mesto obdaja hribovje Sabotin, Skalnica oziroma Sveta Gora in Škabrijel, na jugu in jugovzhodu gričevje Panovec in Kostanjevica, na zahodu pa reka Soča z ravnicami. Nadmorska višina Nove Gorice je 92 m. Nova Gorica, mesto ob meji z Italijo, je svoje temelje zasnovalo šele po 2. svetovni vojni. Na 6. pariški mirovni konferenci je namreč Gorica pripadla Italiji, s čimer je velik del Goriške, Posočja in Spodnje Vipavske doline zgubil svoje središče. Poselitev široke okolice mesta je sicer stara več tisočletij, saj o tem pričajo nekatera pomembna arheološka najdišča. 

Občina Renče - Vogrsko

Občina se razteza na površini 29,5 km2, od tega je od tega je 327,51 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Občino tvori 6 naselij: Bukovica, Dombrava, Oševljek, Renče, Vogrsko in Volčja Draga, ki so organizirana v 3 krajevne skupnosti, in sicer Renče, Vogrsko in Bukovica - Volčja Draga. V občini je 64 km lokalnih cest in javnih poti, 10 ulic in 1278 hišnih številk. V občini Renče – Vogrsko je 4.135 prebivalcev

Občina Šempeter - Vrtojba

Mila zima, zgodnja pomlad, toplo poletje in rodovitna jesen so značilnosti letnih časov, skozi katere živi občina Šempeter-Vrtojba. Ta mila klima, na skrajnem zahodnem delu Slovenije, le nekaj kilometrov od Jadranskega morja je že od nekdaj prebivalcem občine omogočala pridelavo zgodnje zelenjave, sadja ter cvetja. Zlato sonce, cvet ki raste iz dveh zelenih listov. Lista ponazarjata Šempeter in Vrtojbo, kraja ki sobivata en z dnigim, "tam kjer sonce zahaja". Zelena lista sta hkrati simbol za rodovitno Šempetersko- Vrtojbensko polje tik ob italijanski meji, katerega je pred nekaj leti presekala avtocesta Vrtojba-Razdrto in tako kraja iste občine spet razdvojila. Lista od modrine neba loči bela linija, ki simbolizira cesto in lego občine na italijanski meji, kot pomembno križišče v Evropo.

Občina Tolmin

Občina Tolmin leži v SZ Sloveniji na področju gornje Soške doline. Njeno središče predstavlja Tolminska kotlina, ki je stičišče štirih dolin: doline Soče proti Kobaridu, doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, doline Idrijce in Baške grape. Občina meji na sosednjo republiko Italijo in občine Kobarid, Bohinj, Železniki, Cerkno, Idrija, Nova Gorica in Kanal. Pokrajinsko zajema območje Šentviške planote, dolino spodnje Idrijce, Baško dolino, dolino Tolminke s tolminsko bohinjskimi gorami, tolminsko kotlinico, tolminski del predalpskega hribovja ter severno obrobje Banjške planote in Trnovskega gozda. 

Občina Vipava

Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa. Središče občine je Vipava, kraj mnogih podob, mnogih voda, gradov in bogate zgodovine. Številne vasice, posejane na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, dajejo slikovito podobo sončne pokrajine, ki je zanimiva v vseh letnih časih. Milemu submediteranskemu podnebju pa da včasih prav poseben značaj močna vipavska burja. Kakorkoli, še najbolj je Vipavska dolina dolina grozdja in vina in enako velja tudi za zgornji del te doline, kjer najdemo kraje v občini Vipava.

PRIMORSKA REGIJA

Občina Divača

Čeprav skromna po obsegu, le slabih dvajset kilometrov je od skrajne severne do skrajne južne točke, je občina Divača polna raznolikosti, ki jih prinaša lega na prehodu od morja v hribovito notranjost. Tu se mešajo tople južne sapice z viharnim severnim vetrom, znamenito burjo. Velik del pripada apnenčasti planoti Kras, kjer ne manjka značilnih kraških pojavov, ki so slavo te pokrajine ponesli širom po svetu. Tu najdemo veličastne Škocjanske jame, vpisane na seznam svetovne dediščine Unesco, slikovite udornice, vrtače, škrapelje in žlebiče, ki jih voda počasi dolbe na poti v podzemlje kraške planote Pravo nasprotje so zeleni, gozdnati hribi Senožeških brd, čudovita Vremščica in Brkini, ki s svojo razgibanostjo obrobljajo planoto.

Občina Hrpelje - Kozina

Kozina in Hrpelje sta dve naselji, ki skupaj tvorita celoto. Tu je tudi sedež občine, ki zajema južni predel območja sežanske upravne enote. 
Občina se razprostira od italijanske meje preko matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Na območju celotne občine živi nekaj manj kot 5000 prebivalcev. Pred leti je bilo tu kar nekaj tovarn, ki so zaposlovale pretežni del prebivalstva (Steklarna, Kovinar, Lesograd...), vendar jih je v novejšem času kar nekaj zaprlo svoja vrata, tako da je to območje danes gospodarsko slabše razvito.

Občina Izola

Izola je občina z nasmehom!
Izola je živahno mediteransko mesto, ki ga prepoznate po prisrčnosti in gostoljubnosti prijaznih prebivalcev.
 Čeprav je danes predvsem turistično središče, se njena duša še vedno ohranja v ribištvu ter pridelavi vina in olja, zaradi česar je tako zelo drugačna od sosednjih obmorskih mest. Izola svoje ime dolguje otoku, na katerem je nastala, svojo identiteto pa ljudem, ki ohranjajo tradicijo trdne skupnosti dveh narodov, njunih različnih jezikov in skupne ljubezni do svojega kraja. Bogata in razgibana arhitekturna dediščina, skrivnostne uličice starega mestnega jedra in mogočni kamniti portali pričajo o burni zgodovini mesta, ki se vsako jutro rojeva znova. Utrip kulturnih prireditev in praznovanj, čar ribiških navad in gostij, ples, zabava in športne prireditve so neizčrpen vrelec, iz katerega se Izola vedno znova napaja z življenjem in ohranja svoj privlačen nasmeh.


 Pojdi na: 1 2 3