IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Občina Ribnica

Ribnica je geografsko, zgodovinsko, kulturno, gospodarsko in upravno središče občine. Leži na obeh bregovih ponikalnice Bistrice, sredi ravnine ribniškega polja, med grebenoma Male in Velike gore. Dolina se proti jugu razširi v večji naselji Prigorica in Dolenja vas z obsežnim dolenjevaškim poljem, proti zahodu se podaljša do Sodražice, od koder se svet proti severu dvigne v slikovita Slemena, proti jugozahodu pa se povzpne v Loški Potok.

Občina Semič

Občina Semič je s svojo naravno in kulturno dediščino pravi raj za tiste, ki si želijo miru in sprehodov po naravi. Tu ne boste srečali množice ljudi in ne bo vas motil vsakodnevni hrup. Semiški konec je namreč prijazen, miren in poln zanimivih in pristnih dogodivščin in običajev, ki popestrijo turistično ponudbo kraja. 
V srednjem veku so tu gospodarili Semeničani. Od njihovih gradov so ostale le še razvaline na Semeniču in Smuku. Svojevrstno preteklost skrivajo v gozdovih Kočevskega Roga razvaline vasi kočevskih Nemcev, ki so tu živeli dobrih 600 let.

Občina Sodražica

Občina Sodražica se razprostira na 49,5 km2 površine, na kateri v 23 naseljih živi 2.160 prebivalcev. Večinoma so naselja v nižinskem delu ob glavnem vodotoku Bistrice in njenih pritokih, deset vasi in zaselkov leži v pasu od 800 do 900 m nadmorske višine. Celotno področje občine spada med demografsko ogroženo, saj se že od obdobja pred 1. svetovno vojno prebivalstvo počasi, toda vztrajno zmanjšuje. Še posebno je to značilno za višinske in odročnejše kraje. Danes se ljudje v glavnem preživljajo z delom v industrijskih podjetjih in obrti, kot stransko dejavnost pa velja omeniti kmetijstvo, ki pa zaradi neugodnega podnebja in razdrobljenosti parcel ne predstavlja pomembnega vira dohodka.

Občina Straža

Občina Straža je ena od občin v Republiki Sloveniji. Nastala je 1. marca 2006 z izločitvijo iz občine Novo mesto. Občina leži ob reki Krki in meji na naslednje občine: občina Dolenjske Toplice, občina Mirna Peč, občina Novo mesto, občina Semič, občina Žužemberk.

Občina Šentjernej

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu območja, ki ga strokovnjaki - geografi imenujejo Krška ravan. Občina sega tudi v Gorjance, ki jo omejujejo na južni strani. Občina Šentjernej je prav zaradi ugodnih klimatskih pogojev kmetijska pokrajina. Med panogami so pomembne poljedelstvo, živinoreja in vinogradništvo. V Občini Šentjernej imajo vsako drugo in četrto soboto v mesecu organizirane sejme, kjer preko 150 prodajalcev prodaja svoje izdelke in storitve. Sejem je postal že tradicionalni ter je največji v Sloveniji in eden največjih tovrstnih v Evropi. Občina ima kar nekaj dobro in srednje ohranjenih srednjeveških gradov: Gracarjev turn, Vrhovo, Prežek. V zavetni dolini pod Gorjanci stoji kartuzijanski samostan Pleterje, ki ga je v začetku 15. stoletja ustanovil Herman II. Celjski. Od Šentjerneja je oddaljen le 3 km. Od prvotnega samostana je ohranjena in za obiskovalce odprta gotska cerkev, ena najlepših stavb na Slovenskem, v kateri s projekcijo diapozitivov ter z ustreznim komentarjem v več jezikih predstavljajo samostansko življenje in notranjščino samostana.

Občina Šentrupert

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne, savskega pritoka na Srednjem Dolenjskem. Šentruperška mikroregija kot njena osrednja pokrajina se je oblikovala na prehodu iz Mirnsko-Mokronoške kotline v gričevje na severu in sega do meje s hribovitim svetom Posavskega hribovja. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu. Precej redkeje je poseljeno zaledje - gričevje in hribovje z raztresenimi slemenskimi in pobočnimi zaselki. Center osrednjega naselja Šentruperta je krožni trg, ki je izrazito “centralno” gručast, k čemur pripomore cerkev sv. Ruperta, osrednji ambient pa tvori enonadstropni niz, ki se enakomerno izteka v več obcestnih grupacij.

Občina Škocjan

Občina Škocjan se po svoji površini uvršča med manjše slovenske občine, a je kljub temu zanimiva in privlačna v vseh pogledih. Razgibana gričevja z vinskimi goricami in doline na stiku Krškega gričevja in krške ravnine, žuboreči potoki, botanične posebnosti, igrivi gozdni robovi ter slikovite vasi vse tja do naročja reke Krke prijetno denejo očesu, hkrati pa nudijo številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Mehkoba dolenjske pokrajine in domačnost podeželskih vasic ustvarjata svojevrstne podobe v vseh letnih časih. Pisani travniki in cvetoče drevje spomladi, valovanje zlatega pšeničnega zrnja in vonj dišečega sena poleti, dozorevajoče sadje in radost ob pobiranju pridelkov jeseni se zdijo kot podobe davnih dni. Ko pa preko dolin potegnejo hladni severni vetrovi in sneg pobeli bregove, v božično-novoletnem času v soju tisočerih lučk zažari škocjanski betlehem.

Občina Šmarješke Toplice

Občina Šmarješke Toplice je začela poslovati kot samostojna lokalna skupnost s 1.1.2007 z odcepitvijo od Mestne občine Novo mesto. Šmarješke Toplice so vrelec zdravja in sprostitve, saj se tu v zavetju okoliških gozdov nahaja najsodobnejše slovensko termalno zdravilišče. Terme odlikuje bogato naravno okolje, ki gostom in izletnikom nudi številne rekreacijske možnosti v obliki kolesarskih in pohodnih poti. V bližini Šmarjeških Toplic vabi slikovit zatrep doline Radulje v Klevevžu, Bela Cerkev pa izstopa zaradi številnih arheoloških najdb iz železne dobe. Bogat razgled na dolino reke Krke se ponuja z vinorodnega Vinjega vrha.

Občina Trebnje

Območje današnje občine je bilo naseljeno že v kameni dobi. O tem nam pričajo številne najdbe: sledovi jamskega človeka v Veliki jami, prazgodovinske gomile in naselbine – gradišča v okolici Trebnjega, Medvedjeka, Čateža ( najdba kamnitih neolitskih sekir) in še posebej v mirenski dolini v okolici Mirne, Mokronoga in na področju Trebelnega. Ostanki mostiščarskih naselij v okolici Šentruperta, najdba drvaka pri Brezovici in skladi gline dokazujejo, da so tu še segali zalivi Panonskega morja. V bližini Ornuške vasi pa so našli tudi žlindro, ki kaže na prazgodovinsko fužinarstvo

Občina Žužemberk

Narava, ki je Žužemberk in Suho krajino bogato obdarila, nudi neslutene možnosti za obogatitev telesa in duha. Če se radi preizkusite v športnih dejavnostih, se popeljete s čolnom, s kolesom, lovite ribe ali se odpravite na lov, ribolov, pohod, se popeljete z zapravljivčkom, vam ostane to za vedno v spominu in pomeni novo izkušnjo. Bogata kulturna in zgodovinska dediščina teh krajev je zares vredna ogleda: žužemberški grad, cerkev sv. Miklavža, ostanki rimske ceste, restavriran plavž na Dvoru, cerkev sv. Neže, večstoletne lipe, ostanki keltskih naselij, mlini, ostanki papirnice in usnjarne, rimski nagrobniki...


 Pojdi na: 1 2