IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Krajinski park doline Glinščice 
Krajinski park obsega:  sotesko Glinščice z dolino Griže, ponornimi jamami in z arheološkimi lokacijami Lorencon, Grad nad Botačem in Sela na Malem Krasu. Celotno območje, ki je bilo za krajinski park razglašeno leta 1992, se odlikuje z izredno krajinsko slikovitostjo in nedotaknjenostjo.


SOTESKA GLINŠČICE Z DOLINO GRIŽE

V severozahodnem robu Petrinjskega Krasa se je na krpi fliša izoblikovala dva kilometra dolga soteska, ki se po površinskih pojavih in vegetaciji ostro razlikuje od kraške okolice. Tu, na območju Klanca pri Kozini, se zbirajo vode v porečju Glinščice, ki odteka proti severozahodu v Tržaški zaliv, ter vode treh večinoma periodičnih potokov, ki ob stiku apnenca s flišem ponikujejo pod Beko in Ocizlo. Slikovita soteska je zarezana 50 do 100 m v flišno podlago, stene so ponekod skorajda navpične in se v njih lepo vidijo nagubani flišni skladi. Dolina Griže je grapa s strnjenimi flišnimi bregovi z lepo vidnimi skladi. Na desnem bregu se vzdiguje Tabor nad Botačem - dominanta s termofilno vegetacijo.

 

IZOLA

Arheološki park Simonov zaliv Izola


Arheološke najdbe so bile najdene na površini štirih hektarjev, in sicer so odkrili ostanke obmorske rezidencialne rimske vile (villae maritimae) z gospodarskim poslopjem in največje pristanišče iz istega časa, ki skupaj predstavljata eno največjih posestev v tem delu Istre. Prostori rimske vile so tlakovani s črno-belimi mozaiki neprecenljive vrednosti, na podlagi katerih njeno izgradnjo uvrščajo v poznorepublikanski čas oziroma v zgodnjeavstrijsko obdobje.

 

Manziolijeva palača

Ena najstarejših zgradb v Izoli je Manziolijeva hiša, ki stoji na istoimenskem Manziolijevem trgu. Zgrajena je bila leta 1470 in je tipična meščanska hiša v beneškogotskem slogu. Ime je dobila po nekdanjem izolskem županu Tommasu Manzioliju.

 

Ribiški pomol

Leta 2011 na novo tlakovan, s kamnitimi klopcami, ledomatom in zaboji za shranjevanje opreme. Preurejena je tudi makadamska vzporedna pot, ki služi za dostop vozil do bark.

 

KOMEN

KOPER

 

Dolina reke Dragonje 
Dolina Dragonje sodi v najlepše naravne znamenitosti slovenske Istre.  

 

Ospska jama 
Ospska jama, imenovana tudi Grad, leži pri vasi Osp pod kraškim strmim pobočjem.  

Ospska stena – Mišja peč 
Mišja peč je plezališče locirano na kraškem robu in je približno 500 metrov oddaljeno od Ospa.  

 

Poljanska buža (Puče) 
Poljanska buža je skoraj 900 m dolg in 87 m globok obdobni ponor, torej najdaljšo jamo v Šavrinskem gričevju.  

Sveta Jama na Socerbu 
Jama se razprostira 300 metrov vzhodno od gradu Strmec. V jami je edina podzemna cerkev v Sloveniji.Pravijo ji Sveta jama, v njej pa naj bi po legendi živel tržaški mučenec in svetnik Socerb, ki je živel v 3.stoletju.  

 

Naravni mosti in Spodmoli (Sočerga) 
Imenujejo jih tudi ušesa Istre ali »istrijanska uha«. Spodmole štejemo med velike naravne znamenitosti Slovenije.  

 

Porečje Rižane 
Rižana je okoli 14 km dolga reka, ki teče skozi slovensko Istro.  

 

Jama Grad (Podpeč) 
Vas Podpeč se nahaja na nadmorski višini 305m, iz nje pa se odpira eden lepših razgledov daleč naokoli.  


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 7 8 9