IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Slovenski šolski muzej

Slovenski šolski muzej je eden najstarejših nacionalnih muzejev na Slovenskem (ustanovljen 1898). Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja v nekdanji uršulinski šoli je prikaz bogatih pričevanj razvoja šolstva od prvih znanih začetkov na naših tleh do današnjih dni. Vsebino oživljajo ambientalne postavitve, makete, zvočni, računalniški in filmski prikazi ter stari šolski razred, s prikazom »žive igre zgodovine«. Pri teh »učnih urah naših babic in dedkov« gre za preplet spontanega učenja in zabave. Obiskovalci lahko pod budnim očesom »gospodične učiteljice« podoživijo šolo okrog leta 1900 (prirodopis – mačka, lepo vedenje, računstvo), ali iz leta 1930 (lepopis), pri učni uri iz časa Kraljevine SHS (Jugoslavije) jih profesor pouči o »rojstvu naše države«.

Tehniški muzej Slovenije

Tehniški muzej Slovenije domuje v nekdanjem samostanskem kompleksu v Bistri pri Vrhniki. Čeprav je zaradi požarov in potresov od izvirne srednjeveške zasnove do današnjih dni ohranjen le del gotskega križnega hodnika, je še vedno slutiti veličino starodavnega samostana. Obiskovalci si lahko ogledajo tako gozdarski, lesarski, ribiški, elektro, tekstilni, tiskarski ter prometni oddelek kot tudi Slovenski lovski muzej in oddelek kmetijske mehanizacije.

Zemljepisni muzej

Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU je posebna enota Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki pridobiva, hrani in ureja kartografsko, slikovno in arhivsko gradivo. Kot samostojna državna ustanova, podrejena Ministrstvu za prosveto, je bil ustanovljen leta 1946, leta 2002 pa je postal del Geografskega inštitutu Antona Melika.

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani je bil kot nekakšen zgodovinski spomin univerze ustanovljen leta 1968. Sestavljajo ga tri delovne enote: arhivski oddelek, muzejski oddelek in priročna biblioteka z dokumentacijo. Spisovno arhivsko gradivo je hranjeno v 10 fondih na okrog 600 tekočih metrih, muzejsko gradivo obsega okrog 800 eksponatov in okrog 200.000 fotografij, dokumentacijska zbirka pa hrani obsežno več milijonsko podatkovno bazo o Univerzi in njenih članicah, študentih in diplomantih, profesorjih, stavbah in drugem. Knjižnica ima okrog 4000 bibliotečnih enot iz tematike univerz, njihove zgodovine ter arhivistike in muzeologije.

Železniški muzej Slovenskih Železnic

Slovenski železničarji so se odločili za svoj muzej in zanj določili nekdanjo kurilnico Ljubljana Šiška. Železniški muzej je bil ustanovljen leta 1981 kot Odsek za muzejsko dejavnost Železniškega gospodarstva Ljubljana. Med njegovim nastajanjem je bila sprva na ogled le zbirka vozil v rotundi (polkrožni klonici za lokomotive), to je osrednjem delu nekdanje kurilnice, ki je razglašena za kulturni spomenik.

Trubarjeva domačija

Trubarjeva domačija stoji na bregu rečice Rašica, ponikalnice, ki je kot vse vode na tem kraškem območju del povodja reke Krke. Trubarjeva domačijo sestavljajo spominska hiša z mlinom, žaga venecijanka in gospodarsko poslopje. V hiši je iz prejšnjih bivalnih prostorov nastala spominska soba, katere vsebina je razdeljena v tri sklope. Na zidovih je fragmentaren pregled skozi Trubarjevo življenje in delo. Z odlomki iz njegovih knjig in risbami so označeni glavne postaje njegove življenjske poti, njegovo delo; poudarek je na izidu prve slovenske knjige,in čas. V stebrih so zbrani in razstavljeni vsi posnetki Trubarjevih knjig od leta 1550 do leta 1986. V vitražnih oknih, najdragocenejšemu delu sobe, pa upodobljeni vsi najpomembnejši Trubarjevi sodobniki. Gre za krog ljudi, od katerih so nekateri vplivali nanj s svojim delom, mu pri delu nudili pomoč, z njim neposredno sodelovali ali ga preganjali.

Farmacevtsko - medicinska zbirka Bohuslava Lavičke

 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje je bila ustanovljena leta 1945 na pobudo in s prizadevanji tedaj vodilnih slovenskih umetnikov, ki so se izobrazili na različnih akademijah predvsem v Srednji Evropi in so tako že na začetku prinesli na novoustanovljeno šolo različne umetniške izkušnje in znanja. V času svojega obstoja je Akademija večkrat spremenila ali dopolnila svoje ime, skladno z razvojem pa se je tudi širila. Danes obsega oddelke za slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje (smeri vizualne komunikacije in industrijsko oblikovanje) in restavratorstvo. 


 Pojdi na: 1 2 3