IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


MEDIJSKE TOPLICE

Spominsko tristrano piramido, okrašeno z napisi iz Valvasorjeve Slave, so postavili leta 1877 v spomin na ponovno odprtje toplic in je najstarejši ohranjen javni spomenik v obcini.

KOTREDEŽ

Spomenik padlim med NOV so obnovili po nacrtih akademskega slikarja Franca Kopitarja.

ZASAVSKA SVETA GORA

Spomenik padlim med prvo svetovno vojno je postavljen na rob pokopališca ob cerkvi in je delo Toneta Kralja.

ROVIŠCE

Spomenik padlim med NOB je leta 1959 zasnoval arhitekt Franc Berdajs. Nad grobnico je tridelen kamnit kvader, nanj pa je pritrjen bronasti reliefni okras.

PODKUM

Spomenik je posvecen padlim med obema vojnama in je delo akademskega slikarja Franca Kopitarja.

TRBOVLJE
Trbovlje so največje mesto in najgosteje poseljena občina v Zasavju: od 17.800 občanov le vsak deseti ne živi v mestu, ki je poselilo raztegnjeno dolino Trboveljščice in njena pobočja. Občina meri slabih 58 kvadratnih kilometrov: na levi strani Save leži samo mesto, ki ga obrobljajo više ležeča naselja Prapreče,Sveta Planina, Knezdol, Gabrsko, Čeče, Ostenk, na desni strani pa Kumljansko z najvišjim Zasavskim vrhom Kumom.  V Trbovljah nas pričaka nagajivi rudarski škrat Perkmandeljc s vojo tradicionalno ponudbo: slastnimi mandeljčki.

mozaika Marija Preglja na pročelju Delavskega doma in ambientalnih plastik v njegovi bližini, ki so delo še enega vrhunskega umetnika, domačina  Stojana Batiča.

Marijine cerkve v središču mesta,
Zasavskega muzeja z ogledom stalne razstave o preteklosti Zasavja in dveh opremljenih rudarskih stanovanj v bližnjem naselju Njiva.

Cerkvijo sv. Martina, 
Kukenbergovo meščansko hišo, najstarejšo hišo v Trbovljah: Lovskim gradičem, 
Kmečko meščansko hišo Grahek, 
Marinkovim hramom 
Gabrsko,
Knezdol, 
Rovte
Planinsko vas.

stara rudniška separacija,
opuščeni elektroenergetski objekti 
najvišji dimnik v Evropi.

 

HRASTNIK

Rimsko svetišče v Podkraju 
Naselje Podkraj ima bogato arheološko dediščino, kjer so našli na velikih površinah precej ostankov iz rimskih časov. V prvih stoletjih n.št. so tu gospodovali Rimljani. Rimsko svetišče v Podkraju je eno izmed najdb tedanjega časa, približno 1km oddaljeno od cerkve sv. Nikolaja (sv. Miklavža). Tu je bila majhna postojanka, ki je nastala kot posledica brodarjenja po reki Savi, takrat pomembni prometni poti, ker so bili ti kraji precej težko dostopni. Rečne brzice so terjale številne žrtve, zato so brodniki postavili precej spomenikov za srečno vožnjo, postavljali oltarje, ipd.


Rižnarjeva hiša v Podkraju 
Stoletja so celotno prebivalstvo predstavljali predvsem kmečki ljudje. V hribih so prevladovale predvsem lesene hiše, v dolini pa je bila večina hiš zidanih. Več kot 100 let stara »Rižnarjeva hiša« je eden izmed takšnih primerov. Nahaja se v neposredni bližini brodarskega doma ob reki Savi oz. bližini tovarne specialne embalaže.


Cerkve
Kulturno življenje ljudi je bilo v preteklosti dokaj skromno in posvečeno predvsem religioznim obredom. Med 14. in 17. stol. so zgradili številne cerkve, med njimi: sv. Nikolaj (sv. Miklavž) v Podkraju, sv. Jurij v Gorah, sv. Štefan v Turju, sv. Jakob na Dolu pri Hrastniku, sv. Matere Božje v Dragi. Kasneje, leta 1936, je bila v centru Hrastnika zgrajena cerkev sv. Kristusa Kralja (načrt so izdelali Jožef Plečnik in njegovi učenci). 


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6