IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


STARI ŠPITAL

CERKVE

KAPELICE

DVOREC ŠAHENTUR

Dvorec Šahenturm je bil sedež velike deželno knežje gospoščine. Njegov nastanek in zgraditev je datiran z letnico 1466, ko je bil Štefan Schak oskrbnik deželnega knežjega urada po katerem je dvorec tudi dobil ime - Schachenamt in pozneje Schachenturn. Bil je strelski dvorec, kakršnih je bilo v teh krajih veliko. Potem se je menjalo veliko oskrbnikov in lastnikov.

NADMONTSKI DVOREC

v današnji stavbi iz 18. stoletja in ga odlikujejo rezljane vrtnice glavnega vhoda s samostanskim grbom iz leta 1781. Je ostanek posestev na naših tleh nekdanjega benediktanskega samostana Admont pri Gradcu, ki se omenja leta 1188, ko je bil graščak radgonskega gradu Hartnid von Rakkerspurg, udeleženec križarskega pohoda, skupaj z bratom priča obdaritve samostana Admont s strani nemškega cesarja Friderika Barbarosse.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA

TRATE

Trate v SV delu mesta so bile do zgraditve nasipa leta ob Muri pogosto poplavljene in nenaseljene. Na začetku Trat, na današnji Lackovi ulici 17, stoji zgradba iz leta 1535, kjer je bila v času protestantizma najstarejša znana šola v naših krajih. Po pregonu protestantov so šolstvo prevzeli samostani (predvsem jezuiti do leta 1773, ko so red ukinili. Otroke so na elementarni stopnji poučevali v materinem jeziku, na gimnazijah in visokih šolah pa v nemščini in latinščini.).

OBČINSKA ZGRADBA

KUŽNA ZNAMENJA

Znamenje sestavljajo kvadratast podstavek s posnetim gornjim robom, uvit ostrorobi steber in na tri strani odprta kapelica z usločeno štiristrano piramidasto strešico. Znamenje je iz leta 1525, iz časa, ko so naše kraje obiskovale številne nadloge (kuga, suša, vojna).

SMODNIŠKI STOLP

Smodniški stolp je kamnita zgradba na robu Gornje Radgone, ki je nekdaj služila shranjevanju smodnika. Zgradili so jo leta 1535 iz debelih kamnitih kosov, ki jo pokriva lahka strešna konstrukcija. Postavljen je bil zunaj mesta zaradi varnosti.

SPOMENIKI

DAJNKOVA DOMAČIJA

Peter Dajnko (1787 - 1873) jezikoslovec, slovničar, pisec in pesnik, je skušal v slovenski književnosti uveljaviti vzhodnoštajersko narečje in po njem imenovano pisavo dajnčico, kar se ni uveljavilo. Njegov najpomembnejši dosežek je knjiga o čebelarstvu (Čelarstvo, 1831). 

KLET "POD SLAPOM"

Mesto Gornja Radgona je v Sloveniji in tudi po svetu znana predvsem zaradi svojih vin. Zgodovino vinogradništva je težko opisati, saj ni pisnih in materialnih dokazov. Trto so k nam prinesli stari Rimljani, v starih kronikah pa lahko zasledimo, da so trto na našem območju gojili že v 12. stoletju in meščani Radgone so v 14. stoletju imeli od vojvode podeljen poseben privilegij za tovorjenje vina po vsej Štajerski in ostali Avstriji brez carine in mitnine.

PARK "NIKOLI VEČ"

PARK VELIKANOV

STARA ZIDANICA

Znamenitosti: Gornji Ivanjci 
Prazgodovinsko gomilno grobišče

Znamenitosti: Hercegovščak 
Hiša 29
Kolblova zidanica, park eksotičnih dreves
Panonska hiša
Zemljičeva hiša

Kovačija 
Kovačija Puščenjakova 1 9241 Veržej

Spominska soba Slavka Osterca (KD Slavka Osterca Veržej)
Spominska soba Slavka Osterca (KD Slavka Osterca Veržej) 
Ulica bratstva in enotnosti 8 9241 Veržej

Spominska soba Frana Kovačiča (KD Slavka Osterca Veržej)
Spominska soba Frana Kovačiča (KD Slavka Osterca Veržej) 
Ulica bratstva in enotnosti 8 9241 Veržej


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 7 8 9