IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


KRAPJE - Čebelarski muzej,

Polet z motornim zmajem in balonom,

MALA NEDELJA – Cerkev sv. Trojice,

MORAVCI V SLOVENSKIH GORICAH - Bioterme,

MOTA - Gezove jame,

ribolov,


NORŠINCI


PRISTAVA - Kmečki muzej,


RADOMERJE - Stacionarni turizem Pihlar;

100 let stara preša-stiskalnica,


RADOMERŠČAK - Rojstna hiša jezikoslovca dr. Franca Miklošiča,


RAZKRIŽJE - Kovaški muzej, 

 Ivanov izvir,

energetske točke,

prazgodovinska naselbina,


SLAMNJAK- Turizem na podeželju Frank-Ozmec,


SPODNJE KRAPJE- Gasilski muzej,


STARA CESTA- Turizem na podeželju Tompa,


STARA GORA - Mlin na veter,


VERŽEJ -  Babičev mlin na Muri,

učna pot Mrtvice reke Mure,


ŽELEZNE all,DVERI - Izletniška  kmetija - Unikat Milan Belec,

prodaja spominkov, Vinoteka Dveri - Pax

Kulturne in etnološke znamenitosti – GORNJA RADGONA

STARO MESTNO JEDRO

Mesto Radkersburg in kraj Radgona ali nekdanji Petersdorf, kot predmestje ali podeželje Radkersburga, je v delu imenovanem Spodnji Gris že od nekdaj povezoval most in je gotovo star toliko kot mesto Radkersburg. Skozi dolga stoletja je bil to skromen lesen most, življenjski živec povezave mesta z okolico. Preko njega je potekala trgovina z različnim blagom (sol, železo, vino, žito, živino) širom po deželah. Meščani so ga zadnjič prečkali na svoji poti na pokopališče, prav tako tudi vsi tisti na smrt obsojeni. Čez ta most je prišel madžarski kraj Matija Korvin, škof Brenner na svoji protireformacijski poti, radgonski huzarji so odjezdili čezenj na svoji poti v Galicijo in Nemci so preko njega vdirali v tedanjo Jugoslavijo. V stoletjih je pod mostom plulo ogromno naloženih ladij v pristan v Spodnjem Grisu. Ob poplavah in visoki vodi ter požarih je bil večkrat uničen. Na sredini mostu je od davnih časov stal lesen križ, na njegovem začetku, na levem bregu, pa mitnica, kjer so vse do leta 1901 pobirali mostnino, saj so bili stroški za obnove in popravila mostu visoki.

GRAD GORNJA RADGONA

Radgonski grad stoji na 265 metrov visokem griču z lepim razgledom na širšo okolico. V zapisih se prvič omenja v 12. stoletju. Sezidal ga je plemič Radigoj, ki je bil slovenskega rodu in po njem je grad in kasneje trg in mesto dobil svoje ime. Sprva se je predvidevalo, da je ime po nemški besedi "Rad" (kolo), ki je tudi v radgonskem grbu. Prvi lastniki so bili grofje Spanheimi nato pa so se lastniki ali upravitelji menjavali.

GRAD NEGOVA

Grad naj bi se razvil iz lesenega strelskega dvorca, ki naj bi tu stal že v 11. oziroma 12. stoletju. Kot grad Vest Egaw se prvič omenja leta 1425, ko so bili lastniki Windenski.  Najstarejši del gradu je podkleten enonadstropni severni trakt s kapelo in vhodnim stolpom iz druge polovice 14. stoletja. V 16. stoletju so gradu prizidali še tri trakte s stolpiči, ki so bili povezani z lesenim obrambnim hodnikom. V gradnji se zasledijo poznogotska in renesančna obdobja.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 7 8 9