IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Kapele in gradovi 
Občina Hoče-Slivnica se ponaša z večjim številom znamenj (kar 11 jih je), katerih oblika je poznosrednjeveškega izvora. Njihova skupna značilnost je vidna na primer na radizelskem ali na dveh znamenjih v Hotinji vasi ob poti k letališču in na njem. Okrasne niše so orientirane na vse strani, kar govori o predbaročni tradiciji. Komaj od baroka naprej se namreč razvije ob tem tudi tip znamenja z osrednjo odprtino, ostale stranice pa postanejo slepe. Posledica takšnega razvoja so tudi današnje kapelice in kapele, kakršna je kapela v Hotinji vasi, ki je bila sezidana leta 1921 pod lipo pri ribniku, obzidana z nizko leseno ograjo. Sodi k tipu kapel, ki so miniaturni posnetek cerkvene arhitekture. Zato nad glavno fasado čepi zvonični stolpič. Oblikovana je preprosto, novodobno, a zasnova z dvokapno streho, krito z bobrovcem, stolpičem in segmentno zaključenimi okni direktno izhaja iz tradicije, ki korenini še v baročni cerkveni arhitekturi.


Cerkve Hoče-Slivnica
Z obzidjem nekdanjega pokopališča obdano cerkev tvorijo ladja in gotski prezbiterij, kapeli, zakristija in zvonik s čebulasto streho. Pred glavnim vhodom je lopa. Pod z rebri obokanim gotskim prezbiterijem se skriva kripta, ki je ena naših najstarejših arhitektur, saj je stara skoraj 1000 let. Žrtvenik Mitri je ostanek rimske poselitve območja. Cerkev se prvič omenja leta 1146, vendar je v svojem jedru starejša. Hočka pražupnija je bila namreč ena prvih na slovenskem Štajerskem. Gotsko podobo cerkve z začetka 15. stoletja dopolnjuje barokizirana ladja. V notranjosti sta poznobaročna oltarja Jožefa Holzingerja.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 7