IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


ORMOŽ


Cerkev sv. Jakoba v Ormožu , 
Mestno jedro Ormoža je trapezasti Mestni trg, odmaknjena od njegovega vzhodnega roba pa stoji cerkev svetega Jakoba, ki je bila prvič omenjena leta 1271. Okoli leta 1400 je bil sezidan dolgi kor, v prvi polovici 15. stoletja pa kapela, ki so jo v prvi polovici naslednjega stoletja spremenili v stransko ladjo. Po požaru leta 1647 so banjasto obokali ladjo in povišali zvonik.

Cerkev sv. Trojice - Velika Nedelja , 
Pražupna cerkev sv. Trojice je kot kapela obstajala že pred letom 1199. Obsegala je sedanjo banjasto obokano zvonico in apsido. V prvi polovici 13. stoletja je cerkev obsegala mlajšo ladjo in starejšo kapelo, ki so jo spremenili v pravokoten korni prostor z nekoliko podaljšano apsido, s čimer je nastala zasnova, ki je pri nas sicer ne srečamo. Leta 1280 je cerkev doživela prvo veliko prezidavo: nadzidali so jo in jo razširili.


Cerkev sv. Janeza - Hum , 
Cerkev sv. Janeza zaseda vrh 301 metrov visokega griča Hum. Nastala je na mestu, kjer je stala kapela, zgradil pa jo je ormoški graščak Ladislav Pethe leta 1611, in sicer v tradicionalnem postgotskem stilu. Zvonik pred zahodno fasado je prizidek iz prve polovice 18. stoletja, obok v ladji in zakristija pa sta iz začetka 19. stoletja.

Cerkev vseh svetnikov Svetinje , 
Cerkev vseh svetnikov stoji v Svetinjah in je bila zgrajena leta 1730. Razen vrhnje etaže zvonika je enotne gradnje in jo sestavljajo (sedaj obzidan) zvonik, pravokotna ladja ter ožji in nižji triosminski sklenjen prezbiterij, ki so mu na severu prizidali pritlično zakristijo.


Cerkev sv. Lenarta Podgorci , 
Cerkev sv. Lenarta stoji v panoramsko slikoviti vasi Podgorci. Gre za majhno, vendar kvalitetno poznogotsko stavbo iz let 1519–20, ki jo sestavljajo pravokotna ladja, enako širok in visok petosminski sklenjen prezbiterij in ob njegovo južno stran postavljen zvonik. Notranjščino pokrivata baročna oboka: prezbiterij kupolast, ladjo pa s tremi kapami. V cerkvi je med opravo iz 19. stoletja omembe vredna prižnica iz druge četrtine 18. stoletja.
 

Cerkev sv. Miklavža - Miklavž pri Ormožu , 
Cerkev sv. Miklavža stoji v Miklavžu, po njej pa je slednji dobil ime. Prvič se omenja šele leta 1486. Leta 1528 je bila sedež ormoškega vikariata (stalne kaplanije) in šele leta 1617 vikariatne župnije. Od prvotne manjše in nižje cerkve sta ohranjena del južne stene ladje in večina zvonika, ki je verjetno še iz 16. stoletja. Sedanja cerkev z zakristijo je bil zgrajena v letih 1683–92 in opremljena do leta 1696. Takrat so povišali tudi zvonik, ki je dobil sedanjo obliko in velikost. Cerkvena zunanjščina zaradi svoje višine učinkuje velikopotezno, kar velja tudi za njeno notranjščino, ki jo krasi ornamentalna slikarija Franca in Janka Horvata iz leta 1906. Vsi trije oltarji so iz prve polovice 18. stoletja, in sicer glavni iz leta 1716, stranska pa sta nastala okoli leta 1740).

Cerkev sv. Bolfenka - Kog , 
Cerkev sv. Bolfenka stoji v naselbinskem jedru Koga. Zgrajena je bila v letih 1683–1688 na mestu starejše kapele iz leta 1607. Imela je značilen zgodnjebaročni tloris, sestavljen iz velike pravokotne ladje iz majhnega kvadratastega prezbiterija. Leta 1750 so ji prizidali kapeli sv. Lovrenca in Janeza Krstnika ter jo v naslednjih letih na novo opremili. Leta 1811 so povečali prezbiterij in obe kapeli podrli.

Muzej Ormož , 
Leto 1995 je zapisano v življenje ormoškega gradu s posebnim poudarkom. Tega leta se je namreč preselil sedež občine iz ormoškega gradu na drugo lokacijo, zaživela pa je ideja o gradu kot središču in osrednjem nosilcu sodobnega kulturnega dogajanja v mestu s stoletno zgodovino. Ormoški grad so primerno obnovili in nov dom so dobile nekatere ormoške kulturne institucije: Knjižnica Franca Ksavra Meška, del organizacijske enote Ormož Pokrajinskega muzeja Ptuj, prostore je dobila ormoška godba na pihala, del prostorov v drugem nadstropju pa so namenili tudi galerijsko-razstaviščni dejavnosti.


Grad Velika Nedelja , 
Kraj in grad sta dobila ime po pomembni bitki na Veliko noč 1199, v kateri naj bi Friderik Ptujski še neobljudeno zemljo na tem območju iztrgal Madžarom in jo kasneje podelil križevnikom. 
Pomembnejša spomenika sta cerkev sv. Trojice in grad, v katerem si lahko ogledate kapelo, etnološko zbirko in zgodovinsko razstavo Velika Nedelja skozi stoletja.

Gasilska zbirka Prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu , 
Ob bogatem fotografskem in arhivskem gradivu je razstavljeno tudi številno orodje in oprema, ki so jo v preteklosti uporabljali gasilci. Razstavljenih je dvanajst motornih in ena ročna brizgalna iz leta 1888, ki je vsekakor vredna ogleda in spada med najstarejše tovrstne na Slovenskem.


Ormoški park pri gradu , 
Ormoški grad je obdan z enim najlepših parkov v Sloveniji. V njem uspeva veliko različnih drevesnih vrst, med njimi tudi nekaj eksotični primerov. Pri nekdanjem Ogradu v bližini gradu nas ob vhodu pričaka tako imenovani živi fosil – dvokrpi ginkgo, ki velja za najstarejše drevo na zemlji. Na Kitajskem so našli okamnine tega drevesa iz obdobja mezozoika. Iz Kitajske so ga prenesli v Korejo, kjer so ga častili kot sveto tempeljsko drevo. Ženska rastlina ima v jesenskem času rumene plodove neprijetnega vonja. Drevo pa potrebuje približno 30 let, da zraste 10 metrov.

Rezervat Ormoško jezero in reka Drava , 
Del nekdanjega veličastnega naravnega procesa reke Drave, ki je dinamično preoblikoval Dravsko nižino, je sedaj preoblikovan v Ormoško akumulacijsko jezero, ki  leži na reki Dravi vzhodno od Ormoža in predstavlja sekundarni vodni biotop. Ob jezeru so večja trstišča, močvirna travišča in močvirni gozd. Ormoško jezero je postaja in prezimovališče številnih vodnih ptic – rac, gosi, pobrežnikov, galebov in čiger. Tukaj prezimuje za Slovenijo redek pritlikavi kormoran.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 7