IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Zagradec pri Grosupljem - Spominsko znamenje trem kurirjem  

Žalna - Spomenik padlim v NOB v Veliki Žalni  

Žalna - Spomenik zamolčanim žrtvam 1941-1945


Grosuplje - Dvostrani drevored ob Kolodvorski cesti

Blečji Vrh - Vas

Luče - Vas

Velika Račna - Vaško jedro 


Luče - Kulturna krajina Lučki dol

Spodnja Slivnica - Kulturna krajina

Zagradec - Kulturna krajina Radensko polje 

spomeniki delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve, 1987,


arheološki teren na Taboru na Cerovem in podružnična cerkev sv. Nikolaja s tabornim obzidjem, 1991,


podružnična cerkev sv. Martina v Velikem Mlačevem, 1991,


podružnična cerkev sv. Petra in Pavla na Spodnji Slivnici, 1991,


arheološki kompleks Magdalenska gora in podružnična cerkev sv. Magdalena, 1994,


župnijska cerkev Marijinega rojstva in obrambni stolp nekdanjega protiturškega tabora v Šmarju – Sap, 1999,


mlin pri graščini Brinje, 2006


cerkev sv. Kancijana v Škocjanu pri Turjaku,

 

IG

 Cerkev Sv. Martina na Igu
katero v pisnih virih prvič zasledimo leta 1361. Stavbenik je bil Gregor Maček, ljubljanski baročni mojster. V cerkvi stoji na rimskem podstavku


krstni kamen 
z upodobitvijo dveh levov.


Cerkev Sv. Mihaela v Iški vasi, 
ki je bila prvič omenjena leta 1353. V cerkvi je urejena


zbirka ižanskih rimskih nagrobnikov
Arheološka izkopavanja ob njej so dala tri rimske žarne grobove in razbite zgodnjekrščanske oljenke.


Obnovljena cerkvica Marije Kraljice Miru na Kureščku, pri kateri se v velikem številu zbirajo verniki iz Slovenije in drugih evropskih držav. Na Kureščku že vsaj pet stoletij obstaja svetišče posvečeno Mariji. Prvotno gotska cerkev je na tem mestu stala že v 15. stoletju.


Cerkvica sv. Nikolaja 
na Visokem z znamenitimi freskami Janeza Ljubljanskega.


Cerkev sv. Marjete na Golem


Cerkev sv. Gregorja na Dobravici,
ki je med ižanskimi podružnicami največja.


Cerkev sv. Jakoba v Strahomerju


Božjepotna cerkev Marije kraljice , 
presvetega rožnega venca v Tomišlju

Brest-graščina
V vasi Brest blizu Iga je Janez Seifried pl. Portner leta 1664 sezidal graščino Brest – Ebenporthen, enonadstropno poslopje pravokotnega tlorisa z dvema okroglima stolpoma na vogalih. Sedaj je to kmetija – stanovanjsko poslopje.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 7 8 9