IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Grosuplje - Doprsni kip Adolfa Jakhla   

Grosuplje - Doprsni kip Louisa Adamiča  


Grosuplje - Doprsni kip Stojana Šuligoja
   

Grosuplje - Grobovi zamolčanih žrtev na Koščakovem hribu  

Grosuplje - Partizansko grobišče na Mrzlih njivah   

Grosuplje - Spomenik v NOB padlim delavcem    

Grosuplje - Spominska plošča ustanovitvi grosupeljske čete   

Grosuplje - Spominsko znamenje na starem pokopališču  

Grosuplje - Spominsko znamenje zamolčanim žrtvam 1942-1947    

Kopanj - Spomenik zamolčanim žrtvam 1941-1945    


Kopanj - Spominska plošča Francetu Prešernu   


Kopanj - Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni
  

Medvedica - Spominska plošča trem partizanom   

Pece - Spomenik v NOB padlim aktivistom OF   

Perovo - Spominsko znamenje padlemu partizanu   

Plešivica pri Žalni - Spomenik bojem na Ilovi Gori   

Plešivica pri Žalni – Spomenik ustanovitvi dveh čet narodne zaščite   

Plešivica pri Žalni – Spomenik ustanovitvi grosupeljske čete   

Polica - Spomenik Ladu Potokarju   

Polica - Spomenik NOB v Bukovju pri Bliski vasi
   

Polica - Spomenik zamolčanim žrtvam na pokopališču   

Polica - Spominska plošča padlim v NOB  

Polica - Spominsko znamenje zamolčanim žrtvam v Bliski vasi   

Ponova vas - Spominska plošča Josipu Permetu   

Predole - Spominsko znamenje padlim aktivistom OF na Jelovcu
   ,

Spodnja Slivnica - Spomenik padlim v NOB  

Spodnja Slivnica - Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni   

Spodnja Slivnica - Spominska plošča zamolčanim žrtvam 1941-1945   

Spodnje Blato - Spominsko znamenje zamolčanim žrtvam v Stehanu   

Škocjan - Grobnica s spomenikom padlih v NOB   

Škocjan - Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni   

Škocjan pri Turjaku – Spomenik zamolčanim žrtvam  

Šmarje-Sap - Grobišče padlih v NOB  

Šmarje-Sap - Spomenik padlim v NOB   

Šmarje-Sap - Spomenik zamolčanim žrtvam   

Šmarje-Sap - Spominsko znamenje padlim vojakom v prvi svetovni vojni   

Št. Jurij - Grobnica padlih v NOB  

Št. Jurij - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni  

Št. Jurij - Spomenik zamolčanim žrtvam  

Velika Ilova Gora - Spomenik bojem Cankarjeve in Ljubljanske brigade  

Velika Loka pri Višnji Gori - Spominska plošča zamolčanim žrtvam  

Velika Račna - Spominska plošča ustanovitvi okrožnega odbora OF  

Velike Lipljene - Spomenik padlima aktivistoma OF  

Veliko Mlačevo - Grob bratov Miklič  

Veliko Mlačevo - Grob Jožeta Polajnarja  


Veliko Mlačevo – Spomenik zamolčanim žrtvam  


Veliko Mlačevo - Spominska plošča v NOB padlim članom družine Rode  


Veliko Mlačevo – Spominsko znamenje trem kurirjem
  


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 7 8 9