IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


GROSUPLJE


Blečji Vrh - Arheološko najdišče Kucelj

Blečji vrh - Arheološko območje  

Cerovo - Arheološko območje Tabor  

Čušperk - Arheološko najdišče Stari grad 

Gatina - Arheološko območje  

Gradišče - Arheološko območje Gradišče  

Grosuplje - Arheološko najdišče ob cerkvi sv. Mihaela 

Grosuplje - Arheološko območje Brinjski hrib  

Grosuplje - Arheološko območje ob železnici  

Kopanj - Arheološko območje  

Luče - Lučka Jama  

Mala Ilova Gora – Arheološko območje  

Mala vas pri Grosupljem - Arheološko območje  

Male Lipljene - Arheološko najdišče  

Mali Konec - Arheološko območje Križatec  

Mali Vrh pri Šmarju – Arheološko območje Vrhovka  

Pance - Arheološko najdišče pri Koritu  

Paradišče - Arheološko najdišče  

Pece - Arheološko območje  

Pece - Arheološko območje Gorica  

Peč - Arheološko najdišče Za cesto  

Perovo - Arheološko območje  

Polica - Arheološko območje  

Ponova vas - Arheološko območje Gradišnica  

Sela pri Šmarju – Arheološko območje  

Sloka Gora - Gradišče  

Spodnja Slivnica – Arheološko območje Zavrh  

Škocjan pri Turjaku – Arheološko območje Košenice  

Šmarje-Sap - Arheološko najdišče Farovški hrib  

Šmarje-Sap - Arheološko najdišče Razdrto  

Šmarje-Sap - Arheološko območje  

Št. Jurij - Arheološko območje  

Tlake - Arheološko območje  

Udje - Arheološko najdišče  

Velika Ilova Gora – Arheološko območje Gradišče   
 
Velika Ilova Gora – Arheološko območje Široke njive in Podcestnice
  

Velika Loka pri Višnji Gori - Arheološko območje  

Velika Stara vas - Nekropola  

Velike Lipljene - Nekropola  

Veliko Mlačevo – Arheološko najdišče Boštanj  

Vino - Arheološko najdišče Vinji vrh  

Vodice pri Ponikvah – Arheološko najdišče Limberk  

Zgornja Slivnica – Arheološko najdišče Magdalenska gora 

Žalna - Nekropola v Veliki Žalni  


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 7 8 9