IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


DRAVOGRAD


PETRA NA KRONSKI GORI   
Župnijska cerkev sv. Petra, z monumentalno dvostolpno fasado, je bila zgrajena sredi 18. stoletja in je delo arhitekta Jožeta Hoferja. Cerkev ima eno najbolj dognanih baročnih, s pilastri in bogatim vencem, okrašenih zunanjščin. Cerkev sv. Petra na Kronski gori je ena od stotih najlepših cerkva na Slovenskem.

CERKEV SV. DUHA    
Ta triladijska cerkev se prvič omenja leta 1616, kot cerkev sv. Duah na Chimpergu. cerkev v svoji stavbni strukturi vsebuje po površini največji poslikani leseni strop v Sloveniji, ki je posebne pozornosti vreden tudi zato, ker je signiran in datiran. Ornamentika stropne poslikave predstavlja posebno obliko šabloniranega vzorčenja, ki je v osnovi še poznogotsko.


GRAD PUKšTANJ   
Prvotna graščina Pukštanj je nastala kot romanski kastelni grad v prvi polovici 13. stoletja. Graščino je kar dvakrat zajel požar in takratnji lastniki graščine niso obnavljali, temveč so pod njo zgradili novo, prostorno in lahko dostopno graščino v sodobnem baročnem slogu. Zadnja lastnica gradu je grad prodala, po vojni pa ga je zasedla jugoslovanska vojska. Ob koncu 80. let, so se po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo lotili obnove. Prvotno podobo je dobila zunanjščina, notrajščina pa le deloma.


ČRNA KUHINJA   
V kletnih prostorih župnišča je odprta stalna razstava stare kuhinje, imenovane tudi črna kuhinja. Bistvena dela kuhinje sta visoko odprto ognjišče ter samostojna krušna peč. V prostoru kuhinje je moč videti lončeno in leseno posodje ter številne druge predmete zbrane na področju Libelič

.
GESTAPOVSKI ZAPORI  
Od jeseni leta 1942 in vse do nemške kapitulacije je bil v prostorih sedanje občinske zgradbe v Dravogradu gestapovski center, kjer so izvajali nacistično nasilje nad ozemljem naše Koroške. Razstavljeno gradivo seznanja obiskovalce o zločinskih početjih gestapovcev v Dravogradu in okolici.


CERKEV SV. VIDA  
Cerkev sv. Vida je ena izmed najstarejših stavb v Dravogradu, katere nastanek lahko povežemo z nastankom naselja in sicer leta 1170. Pred cerkvijo je nekoč bil majhen prostor z javnim vodnjakom, kjer se je pričela pot na grad. Danes je to ena najstarejših romanskih cerkva z vzhodnim zvonikom. V cerkvi je razstavljene freska s sliko sv. Florijana, ki gasi goreči Dravograd. Cerkev je bila dalj časa zapuščena in brez funkcije, leta 1985 pa je krajevna skupnost Dravograd pod vodstvom Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine pričela z rekonstrukcijo. Danes je cerkev namenjena predvsem kulturnim prireditvam in porokam.


PLEBISCITNA ZBIRKA   
Libeliče so že dalj časa znane po plebiscitnih dogodkih, zato so v prostorih župnišča postavili stalno razstavo o koroškem plebiscitu. Razstava je razdeljena v več tematskih sklopov in časovno posega v obdobje po letu 1848. Glavni del razstavljenega gradiva opozarja na vzroke, ki so privedli do poraza na plebiscitu, poskuša oživeti predplebiscitno vzdušje, agresivno obojestransko propagando, prepleteno s podkupovanji in nasiljem ter boj Libeličanov za priključitev k matičnemu narodu.


STARI GRAD  
Nad trgom so ohranjene razvaline starega gradu, ki ga je v začetku 12. stoletja postavil Ortolf Trušenjski in se prvič omenja leta 1177 kot castrum Trahburch. Poleg grajskih temeljev je danes ostala le dve nadstropji visoka stena nekdaj mogočnega stanovanjskega palacija.


ETNOLOšKA ZBIRKA KMEčKIH ORODIJ  
V razstavi, ki prikazuje tradicionalno kmečko gospodarstvo od druge polovice 18. stoletja do leta 1970, je prikazanih več kot 600 predmetov iz vsakdanjega kmečkega življenja. Razstava je razdeljena na dva dela: v pritličju skednja je ponazorjen celoletni kmetov delovni ciklus z izborom najrazličnejših delovnih opravil skozi zaporednje letnih časov. V nadstropju pa je ponovljeno zaporedje letnih časov, izpostavljen pa je tudi del duhovne kulture, ki je povezan s kmetovim vsakdanjim delom in tudi s praznovanji. Izpostavljena je pot žita, od setve, pletve, žetve in mlačve.


KOSTNICA  
Ena izmed točk vrednih ogleda je tudi ena izmed treh ohranjenih in hkrati najlepša kostnica, katere kletni prostori še vsebujejo identično vsebino - človeške kosti. Kostnica je razdeljena na zgornji in spodnji del. V zgornjem je bila kapela, pod njo pa obokan kletni prostor, v katerega so shranjevali kosti.

 

ČRNA NA KOROŠKEM


PLEČNIKOV SPOMENIK V SREDIŠČU ČRNE NA KOROŠKEM  
Spomenik v središču Črne na Koroškem je posvečen vsem padlim Črnjanom v I. in II. Svetovni vojni in je delo največjega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Otvoritev spomenika je bila 31. avgusta 1952.


ETNOLOŠKA ZBIRKA ČRNA NA KOROŠKEM  
V prostorih bivše pošte je urejena etnološka zbirka, ki z eksponati iz 19. in 20. stoletja priča o življenju, delu in bivalni kulturi prebivalcev Črne in okoliških kmetij.


 Pojdi na: 1 2