IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Etnološka zbirka Zdravka Čuka v Senožečah
Zbiratelj Zdravko Čuk sredi Senožeč hrani zanimivo etnološko zbirko, v kateri je množica predmetov, ki pričajo o življenju v teh krajih.

Pivovarna Adria
Slavo Senožeč je v drugi polovici 19. stoletja dvignila pivovarna Adria, ena bolj znanih v tedanji avstroogrski monarhiji, ki je po prvi svetovni vojni propadla.

Makselnov portal v Vremskem Britofu
Če se sprehodimo skozi vasi Vremske doline, ne moremo mimo hiše Deklevovih v Vremskem Britofu, kjer o nekdanjem bogastvu družine priča Makselnov portal.

Brkinski kotel
Prava posebnost je brkinski slivovec, domače žganje odličnega okusa in arome, ki ga kuhajo v posebno oblikovanih bakrenih »brkinskih kotlih« s kapo za vodo.

Dujčev mlin

V preteklosti je porečje Reke slovelo kot dolina mlinov in žag. Zaradi pogostih poplav, ki so zalivale mline in rušile jezove ter zaradi pojava industrijskih, so mlini in žage v prvi polovici prejšnjega stoletja začeli propadati. Od vseh mlinov je bil do nedavnega najbolj ohranjen Dujčev mlin v Škofljah, kjer so še pred dvajsetimi leti mleli žito okoliškim kmetom.

Spominska soba bratov Magajna v Gornjih Vremah
V Gornjih Vremah  je v rojstni hiši bratov Bogomirja in Franceta Magajne urejena spominska soba. Oba sta bila pisatelja, otrokom pa se je v spomin vtisnil predvsem mlajši Bogomir z zgodbo o Brkonji Čeljustniku, dobrodušnem divjem možu, ki je domoval v Škocjanskih jamah.

Kamnita korita v Senožečah
Lep pomnik preteklih časov so obnovljena kamnita korita (fontana) s pitno vodo na spodnjem trgu V Senožečah, ki so nekdaj služila za napajanje živine in pranje. Fontana je bila zaključek prvega vodovoda v tem kraju, zgrajenega že leta 1865.

Jurjeva domačija
Na Jurjevi domačiji v Škocjanu  se seznanimo z zgodovino odkrivanja jam.

Cerkev sv. Jurija med Misličami in Vatovljami
Na enem izmed brkinskih slemen se sončita vasici Misliče in Vatovlje, na razgledni legi med njima pa cerkev sv. Jurija. Ob cesti, ki pelje na vrh brkinskega slemena, sta še vasici Vareje in Ostrovica. Na vrhu – sicer že v sosednji občini – je vas Artviže s cerkvijo sv. Socerba, od koder je čudovit pogled na Divaški prag, Kras in Alpe na obzorju.

Cerkev sv. Tomaža v Famljah
V Famljah, nekdaj rimski postojanki Famuli, se je prijetno zaustaviti pred cerkvico sv. Tomaža.

Vas Barka
Najbolj znana, pa tudi zelo stara vas divaškega dela Brkinov je Barka, ki leži na širokem stranskem slemenu nad Vremsko dolino. V preteklosti je bila tu dobro razvita obrt, najstarejša je bila preja lana in volne. Vas je bila znana tudi po kovačih, čevljarjih, krojačih, izdelovalcih vozov ter mizarjih.

Grad Školj
Na robu soteske so nad strmim pečevjem ohranjene razvaline gradu Školj, ki je prvič omenjen v 15. stoletju. Možno je, da je bil kot srednjeveški dvor pozidan že prej. Najpomembnejši lastniki so bili Rossettiji, ki so v 17. stol. grad predelali v udobno rezidenco. Mimo razvalin pelje pešpot ob Reki.

HRPLJE – KOZINACerkev s freskami Toneta Kralja v Slivju 
www.slivje.si 
Velika župnijska cerkev v Slivju je posvečena svetemu Martinu. Zgrajena je bila leta 1697, večinoma v romanskem slogu. Cerkev ima podolgovato ladjo s stranskima nišama. Njena posebnost je poslikava stropa in zgornjega dela leve in desne stene osrednjega dela cerkve s freskami znanega slovenskega umetnika, velikega domoljuba Toneta Kralja. 
 
Arheološko najdišče Ajdovščina nad Rodikom 
Prazgodovinsko in antično nahajališče s poselitvijo v 1. in 2. stoletju našega štetja je na dominantni vzpetini nad Rodikom. Naselbina je izredno velikega obsega in je močno utrjena. Obrambni sistem je bil obnovljen v antičnem času, iz tega obdobja izvira tudi današnja znana urbanistično izredno premišljena in dognana zasnova naselja, ki je razvidna iz ruševinskih grobelj in še vidnih notranjih povezav. 

Tabor in cerkvica sv. Jurija 
 Dober kilometer od Bača proti Gradišici stoji obrambni kompleks, ki zajema tudi podružno cerkev sv. Jurija. Od obrambnega sistema se je delno ohranil okrogel stolp, severno od njega pa so še vidni fragmenti spremljajočih prostorov. Celoten kompleks stoji na skali, ki se na severni steni prepadno spušča. Cerkev stoji nedaleč od obrambnega stolpa in je s prezbiterijem usmerjena proti severu. Po številnih vklesanih letnicah lahko sklepamo, da je cerkev nastala v 17. stoletju, na tem mestu pa je stala že njena prednica. 

Dinozavri na Kozini
Med gradnjo avtoceste Kozina–Koper so raziskovalci odkrili kosti in zobovje dinozavrov. Najdba je nadvse pomembna, saj plasti kamna, v katerih kosti ležijo, veliko povedo tudi o geografiji in podnebju v kredi, to je v času dinozavrov, pred približno 70 milijoni let. Najdene kosti so pripadale trem vrstam rastlinojedih dinozavrov, trem vrstam mesojedih in štirim vrstam krokodilov ter različnim vrstam ostalih vretenčarjev. Najdbe hrani Paleontološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU v Ljubljani. 

Lesen križev pot v cerkvi sv. Marije Magdalene v Ocizli
Izdelal ga je domači mojster Dorijan Andrejašič, in sicer iz lipovega lesa. Pri tem je uporabil tehniko žganja in rezbarjenja. V vsako ploščo, ki je narejena iz enega kosa lesa, je vložil dobrih 30 ur dela.


 Pojdi na: 1 2 3 4