IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Pungert s stolpoma in cerkvijo 
Nekako na robu glavnih prometnih tokov v mestu ostaja predel Pungerta na konici pomola (Trubarjev trg). Že ime izdaja (iz nemškega Baumgarten – ’sadovnjak’), da so bili tu predvsem vrtovi meščanov, ki so bili morda tudi zatočišče okoličanom ob požarih ali v nevarnih časih. Tak prostorski element zasledimo še v drugih srednjeveških mestih (na primer v Radovljici). Na Pungertu najdemo danes še edini v celoti ohranjeni srednjeveški obrambni stolp iz 16. stoletja, kot se je ohranil po poznejših prezidavah, ko je služil za mestno ječo (1832) in pozneje celo za stanovanja.


Slovenski trg 
Leta 1924 je arhitekt Ivan Vurnik zgradil Narodni dom, po drugi svetovni vojni močno predelan in pozneje imenovan Delavski dom, ki je z vzhodne strani omejeval tedanji park Zvezda, z zahoda pa ga je omejevalo poslopje gimnazije (1897). Na severu trga je bilo med drugo svetovno vojno po nemških arhitekturnih vzorcih zgrajeno poslopje današnje občine. Po vojni se je trg preimenoval v Trg revolucije. Arhitekt Tepina ga je preoblikoval v odprt prostor z razporejenimi plastikami kiparja Lojzeta Dolinarja.


Vodovodni stolp 
Vodovodni stolp je zgradil Kranjski deželni odbor v letih od 1908 do 1911 po načrtih hidrologa in stavbenika Jana Vladimira Hráskýja. Gre za stolp z osemkotnim dvoprekatnim zbiralnikom vode na vrhu, s skupno prostornino 250 kubičnih metrov. Zagotavljal je zadosten pritisk vode v vodovodu tudi za najvišje objekte v Kranju in bližnji okolici mesta. Stolp je visok 43 metrov in po zapisih v takratnem časopisu Gorenjec spada k »najveličastnejšim in najimpozantnejšim vodovodnim zgradbam vse Avstrije«.

NAKLO


TaborCerkev na Taboru
Verjetno je nastal po letu 1471 in stoji na konglomeratni skali kot ljudska utrdba, zatočišče za ljudi in obrambo proti turkom. Zgradili so ga prebivalci, ki so bili od njega oddaljeni le 1 km, da so se lahko zatekli vanj.  Vas, ki je bila pod Taborom se je imenovala Gorenja vas, vendar so jo domačini preimenovali v Podtabor.


Cerkev sv. Petra
Sredi vasi Naklo stoji cerkev, ki je posvečena zaščitniku sv. Petru. Je enoladijska in zgrajena v podobi latinskega križa ter je tako lep primer baročne gradnje. V njej lahko občudujemo kar nekaj izrednih umetniških del. Glavni oltar in kip sv. Petra sta delo Jospia Götzla, oltarno sliko Jezus izroča ključe sv. Petrupa je naslikal slavni slikar Leopold Layer, ki je ustvaril tudi Marijino sliko na Brezjah.

Cerkev sv. Miklavža v Strahinju
Cerkev sv. Nikolaja na Brdu v Strahunju je bila sezidana okoli leta 1382 na mali skalni vzpetini. Posvečena je sv. Nikolaju - po domače sv. Miklavžu. Okrog cerkve je bilo včasih pokopališče. 


Cerkev sv. Mihaela
V Zgornjih Dupljah stoji cerkev svetega Mihaela. Skoraj vso zgodovino, prvič se omenja leta 1391, je imela status podružnične cerkve, nekajkrat pa je postala samostojna - leta 1785 in 1832. Posvečena je svetemu Mihaelu, stoji pa tik ob vznožju Udin boršta pod Gradiščem. Gradili naj bi jo trikrat. Najprej je na tem mestu stala majhna kapelica, kasneje so zgradili ladjo in dodali tudi zvonik.


Cerkev sv. Vida
Stara cerkev v Spodnjih Dupljah je nekoč stala na malo vzvišeni legi tik pod Udin borštom. Danes je blizu tistega mesta znamenje s prelepim Kristusom na razpelu. Domačini se ustavijo ob znamenju in postojijo. Stare cerkve že davno ni več.Spadala je pod župnijo v Križah. Leta 1789 so sezidali novo cerkev. Dupljanski graščak Bernard Pleterski je odstopil zanjo zemljišče, ki je zadostovalo za cerkev, pokopališče in župnišče. Za vse to je zahteval le, da se enkrat na leto zanj in za njegove sorodnike bere maša.


Arneževa luknja
Vhod v jamo je slikovit, izdelan v štirinajst metrov visoki konglomeratni steni na koncu zatrepne dolinice v Voglu. Odprtina je visoka približno 2,5 metra, v širino pa okoli 16 metrov. Iz jamskega vhoda izteka jamski potok, ki ga domačini že stoletja uporabljajo za pitje, živino, pranje in tudi namakanje. Zato je pri vhodu v jamo manjši zbiralnik in nekaj cevi, ki vodijo v vas. Po dvajsetih vhodnih metrih se rov močno zoži. Kar po kolenih se je treba splaziti skozi suh prehod. Kmalu pridemo v prostoren glavni rov. Ob močnejšem nalivu je vhod v jamo nemogoč. Jama je nastala namreč na stiku med karbonatnim konglomeratom in nepropustno podlago. Zato nivo vode v jami hitro naraste ter zalije vhodni del jame.


Dupljanska graščina
Prva listina, ki omenja Dupljanske viteze iz začetka 13.stoletja. Tako lahko sklepamo, da je bilo v vasi takrat živahno življenje, ki se je odvijalo okoli graščine in cerkve svetega Vida. Dupljanski vitezi se v listinah pojavijo spet čez dobrih sto let, sredi 14.st. Zanesljivo vemo, da so bile posesti in graščina v začetku 15.st. last Ortenburžanov, po njihovem izumrtju Celjskih grofov in kasneje mogočnih Habsburžanov. Vsi ti gospodje so dajali graščino in posestva v fevd in obdelovanje vitezom in ministerialom.


Vogvarjeva hiša
Hiša je prava kmečka izba s krušno pečjo, jedilnim kotom, skrinjo in posteljo, kjer naj bi spala oče in mama . V zibelki je spal zadnji dojenček. Na levi je predalnik, kjer so spravljali perilo in posteljnino. Na stenah visi nekaj lepih nabožnih slik, v kotu nad mizo pa varuje družino “bogkov kot”. V hiši je razstavljenih tudi nekaj starih oblačil. Mnoge predmete so ob postavljanju razstave darovali domačini. Čeprav torej notranjost ni povsem avtentična , pa prav zaradi številnih zanimivih predmetov Vogvarjeva hiša plastično prikazuje način življenja v Dupljah pred stoletji.


PREDVOR


RADOVLJICA


 Pojdi na: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 naslednja stran