IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Cerkev sv. Igenuina in Albuina
 Koroška Bela
Predhodnica današnje župnijske cerkve je bila zidana v gotskem slogu in prav tako posvečena sv. Ingenuinu in sv. Albuinu leta 1361. Po vseh katastrofah, ki jo je cerkev utrpela, od požara leta 1761, pa povodnji, kraje zvonikov leta 1916 in popolnega rušenja leta 1917 s strani italijanskih letal, so cerkev uspešno obnovili 1990 in jo že petič posvetili leta 1998.

 

Cerkev sv. Štefana – Blejska Dobrava
je najstarejša stavba v vasi: Cerkev je v osnovi gotska s pravokotno ladjo in peterostraničnim prezbiterijem, leta 1743 pa je bila prezidana v baročnem stilu; v njej sta tudi dva stranska oltarja iz 18. stoletja. Cerkev obdaja zid za katerim je staro, opuščeno pokopališče. Ohranjenih je le še nekaj grobov, med njimi grob Prešernovih sester, Katre in Jere z nagrobno ploščo, vzidano v cerkveno fasado.

Blažunova kašča – Potoki
je del Blažunove domačije in je zaščitena kot etnološki spomenik. Blažunova hiša, kašča in gospodarsko poslopje so zgled, kako si je kmečki naročnik v preteklosti ob ugodnem gospodarskem in kulturnem razvoju lahko privoščil delo mojstrov, kamnosekov in celo slikarjev.

Spominski park na Plavžu
je današnjo podobo dobil v zadnjih tridesetih letih. V osrednjem delu parka stoji vojaška kapela z grobnico padlih v prvi svetovni vojni. Imena padlih vojakov so zapisana na litoželeznih ploščah. Park je izredno lepo vzdrževan in  ponaša se z zbirko čez dvesto različnih vrst okrasnega drevja in grmovnic.

Spomenik streljanju talcev na 
Belem polju – Hrušica

je postavljen  v spomin na tragični dogodek, ko so Nemci 27. julija 1942 na Belem polju ustrelili 45 talcev in se tako maščevali za partizansko akcijo v kateri je bil uničen gestapovski avtomobil. Leta 1977 je bila postavljena tudi naravna skala z bronasto ploščo z opisom dogodka in 24 betonskih kvadrov s podatki o talcih.

Partizanska bolnišnica na Mežakli
je skromen lesen objekt v bližini Zakopov, ki je bil postavljen leta 1942 kot zatočišče ranjencev. Bolnišnica je bila znana tudi kot »Mala bolnica« in je predstavljala prvo partizanko bolnišnico na Gorenjskem. Značilno zanjo je bilo predvsem to, da je Nemci ves čas II. svetovne  vojne niso odkrili.

Osrednji spomenik  II. svetovne vojne
stoji v manjšem parku nasproti železniške postaje na Jesenicah. Posvečen je vsem padlim borcem v narodnoosvobodilni vojni in žrtvam fašističnega nasilja. Zunanji izgled spomenika je v obliki kamnite rotunde s petimi bronastimi reliefi in kamnitim obeliskom z vklesanim verzom Mihe Klinarja.

 

Spominski park na Koroški Beli
je zasnovan na območju nekdanjega krajevnega pokopališča. Leta 1976 so v parku postavili spomenik na grobišču petih talcev – domačinov, ki so jih Nemci pripeljali leta 1941 iz zaporov v Begunjah, in jih ustrelili ob pokopališkem zidu.

Spomenik padlim v NOB ob 
Delavskem domu na Javorniku
je posvečen 147 padlim borcem narodnoosvobodilne vojne in žrtvam okupatorjevega nasilja iz naselij Javornik, Koroška Bela in Potoki. Kompozicijo spomenika sestavlja podstavek s centralno spominsko ploščo in dvema stranskima kamnitima reliefoma, ki ponazarjata trplenje ljudi; na podstavku je borec, ki z dvigom rok in puške naznanja zmago.

Karavanški predor
je omogočil cestno povezavo med Slovenijo in Avstrijo. Prva vrtina v pobočje Rožce je bila narejena leta 1986. Predor so vrtali z obeh strani hkrati, vendar pa je bilo  na slovenski  strani, zaradi zelo zahtevne geološke sestave tal in številnih vodnih izvirov, vrtanje zelo zahtevno. Predor meri 7864 m in je bil za promet odprt 2. junija 1989.

JEZERSKO
Stara cerkev Sv. Ožbolta
Predhodno je bila na tem mestu postavljena lesena kapela kot zatočišče popotnikom in menihom v letu 811, pozidali so jo koncem dvanajstega in v začetku trinajstega stoletja.


Farna cerkev Sv. Ožbolta 
Zgrajena v letih 1849 do 1855, ko je slikar Markovič iz Rožeka zaključil s stenskimi poslikavami.


Hubertova kapelica 
Na strmi skali, padajoči navpično v Kokro, stoji majhna kapelica Sv. Huberta, pokrita z deščicami v koroškem slogu.


Jenkova kasarna 
Dominantna stavba, ki s svojo velikostjo in drugačno arhitekture daje slutiti, da je bila (v 15. stoletju) zgrajena za neobičajne namene - za prenočišče številnim potujočim popotnim trgovcem, ki so potovali preko takrat najudobnejšega prehoda na sever iz Tržiča proti Železni Kapli in naprej proti Dravi. Svoje ime je dobila kasneje, morda po obisku vojaškega oddelka Napoleonove armade, ki je prenočeval v stavbi.

Galerija Zadnikar 
Majhen razstavni prostor v domači hiši slikarja Jakoba Zadnikarja nam na platnih in lesu ponuja prizore iz življenja in okolja samoraslega umetnika.


Šenkova domačija 
To je edina kmetija, kjer so stara poslopja ostala takšna, kot so bila zgrajena, tako, da lahko vidimo tipično jezersko kmečko naselbino. Etnologi jo štejejo za najstarejšo v dolini, pri čemer je mišljena postavitev objektov, saj se imena ostalih kmetij pojavljajo že kakšno stoletje prej.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 naslednja stran