IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


ČEŠNJEVEK

Grad Strmol 
Od dvanajstih srednjeveških dvorcev na območju današnje cerkljanske občine je grad Strmol edini, ki se je ohranil vse do danes. Po nastanku spada med najstarejše gradove naokoli. Če se danes peljemo po cesti, ki povezuje vasi Češnjevek in Dvorje, lahko pod obronkom cerkljanskega gozda zagledamo njegovo veličastno podobo. Grad se prvič omenja v 13. stoletju, čeprav podatki o njegovem nastanku niso zanesljivi. 

Cerkev sv. Duha 
Cerkev sv. Duha v Češnjevku je bila pozidana leta 1833 in je ena mlajših v cerkljanski občini. Prvotna cerkev je bila pozidana leta 1535, od katere pa je ostal samo zvonik. Vsi trije oltarji so delo domačina Aleša Janežiča, vendar pa je bil glavni kasneje predelan.

DVORJE 
 Podružnična cerkev sv. Miklavža (Nikolaja) 
Današnja cerkev svetega Miklavža v Dvorjah je nastala leta 1755, čeprav se prvič omenja že okoli leta 1485. Glavni oltar je nastal v preteklem stoletju, od starega pa je ostala slika sv. Miklavža med 14 pomočniki v sili baročnega slikarja Antona Čebeja. Cerkev se ponaša tudi s slikami slikarja Metzigerja. Stranska oltarja iz leta 1656 sta najstarejša v občini in sta prišla sem iz stare velesove cerkve, ko so jo leta 1765 podrli. 
 

Spomenik skladatelju Davorinu Jenku

GRAD 
 Cerkev sv. Helene 
Sedanja stavba cerkve sv. Helene v Gradu je bila pozidana leta 1640, kasneje pa je bila še večkrat prezidana. V virih se sicer prvič omenja leta 1494, vendar je verjetno stala že prej, kajti v zvoniku je vzidan kamen z letnico 1426. Glavni oltar je iz leta 1701, stranska dva pa je leta 1859 izrezljal Aleš Janežic. 

KRVAVEC 
 Kapela Marije Snežne 
Kapelo Marije Snežne na Krvavcu je v letih 1927 -1929 postavil Aljažev klub iz Ljubljane. Postavljena je v alpskem stilu po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Kasneje je prešla v pristojnost cerkljanske župnije. 

 PŠATA 
 Cerkev sv. Marije Magdalene 
Sedanja stavba je bila zgrajena leta 1738, v času, ko je bila Pšata vključena v komensko župnijo in je bil tam vikar Lahovec Andrej Rogelj. Kdaj je bila zgrajena prva cerkve sv. Marije Magdalene na Pšati, nam ni znano. V spomin na malteški red je na levi strani prezbiterija vzidan malteški grb, na desni pa grb rodbine baronov Testefaratov, katere član Franciscus Petrus je bil takrat komendator. Peter Pavel Glavar pa je kasneje dal vzidati še ploščo, ki priča, da je bila cerkev leta 1752 posvečena. Avtor glavnega oltarja ni znan, stranska dva pa je izdelal M. Peternel. Križev pot je Layerjev, vendar so nekatere slike močno "popravljene". 

 SIDRAŽ 
 Spomenik 
Znamenje pred vasjo 
Znamenje v vasi

 STIŠKA VAS 
 Podružnična cerkev sv. Križa 
Srednjeveško cerkev sv. Križa v Stiški vasi, ki je stala sredi vasi, so 1751 podrli in na bližnjem gričku pozidali sedanjo. Iz tega časa je glavni oltar neznanega avtorja, slika v njem pa delo Jožefa Goetzla. V niši na desni strani je skupina Pieta, ki je eno najlepših kiparskih v občini. Kaže na bližino kiparja Petra Janežica. Nekdaj je stala v stari farni cerkvi v oltarju Bratovščine Žalostne Matere Božje.   

SPODNJI BRNIK 
 Cerkev sv. Simona in Jude 
Cerkev Simona in Jude na Spodnjem Brniku se prvič omenja leta 1511, ko je bila posvečena in hkrati tudi povečana. Njena prednica naj bi na istem mestu stala že v zgodnjem srednjem veku. V stranskih oltarjih sta sliki sv. Jederta in sv. Urbana avtorja Leopolda Layerja.

SVETI LENART 
 Podružnična cerkevsv. Lenarta na Rebri 
Cerkev sv. Lenarta na Rebri se omenja že leta 1499. Stoji na samem med zgornjim delom vasi, ki se imenuje Jagošci, in spodnjim, z imenom Senožeta. Cerkev je bila večkrat prezidana, zadnjič v preteklem stoletju. V njej je en sam oltar iz 18. stoletja. 
 Leseno znamenje na kozolcu

ŠENTURŠKA GORA 
 Znamenje pred hišo 
 Podružnična cerkev sv. Urha 
Cerkev sv. Urha na Šenturški Gori je bila zgrajena okoli leta 1368. Zadnjič so jo povečali preden je postala samostojna duhovnija leta 1764. V Valvasorjevem času je imela dva oltarja, danes pa v njej najdemo kar tri. V cerkvi so tudi orgle Petra Rumpla in slike S. Ogrina. 

Stavba župnišča 
Znamenje v vasi 
Znamenje pred hišo 
Znamenje ob vodnjaku 
Dve spominski plošči 
Pokopališče z grobovi pomembnih Slovencev


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 naslednja stran