IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Marijina kapela

iz leta 1908 stoji ob stari vaški poti med Breznico in Doslovčami. V kapeli z dvokapno streho je kip Marije, niša pa se zapira z lesenimi vrati, ki so zaklenjena.

 

Kapela Srca Jezusovega

 s kipom Kristusa stoji na Breznici, v križišču. Streha je dvokapna, niša je zastekljena, v čelnem predelu pa je freska Kristusa s kelihom.

 

Kapela s Pieta v Zabreznici

 je dobro ohranjena kapela odprtega tipa z dvojnimi kamnitimi stebri in kovanimi paličastimi vrati. V niši je marmornata skulptura Pieta, v ozadju pa marmornati križ. Na zadnji strani niše je freska s pokrajino z Jutrovega, na obeh stranskih sta naslikana angela. V čelnem delu dvokapne kapele je freska Kristusa s kelihom, na zunanji strani pa sta upodobljena sv. Katarina in sv. Jožef.

 

Marijina kapela v Žirovnici

je bila zgrajena leta 1904. V kapelici je Marijin kip z detetom, zadnja stran niše je poslikana s stoječim Kristusom. Pod dvokapno streho je na čelni strani napis »HIS«,  na strehi pa je kamnit križ.

 

Kapela sv. Klemena v Smokuču

stoji sredi vasi, pred Bohinčevo hišo. Kapelo so na novo postavili leta 1995, ker je bila prejšnja porušena, Ohranil se je le križ, ki krasi vrh piramidaste strehe. V notranjosti je lesen kip papeža Klemena, na levi in desni strani kapele sta freski Žalostne matere božje in prizor kamenjanja sv. Štefana.

 

Spominsko obeležje 28 talcem v Mostah

Talci so bili ustreljeni 1.7.1942 zaradi požiga železniškega in cestnega mostu, ki so ga v noči od 26. na 27. junij 1942 porušili borci Cankarjevega bataljona Gorenjskega odreda. Nemci so iz begunjskih zaporov pripeljali 29 talcev, vendar se je eden od njih rešil tako, da je skočil z mosta in se prebil v gozdove Jelovice. Spomenik stoji ob stari cesti skozi naselje, pod železniškim mostom, ki tu prečka globoko zarezano dolino Završnice.

 

Plečnikov spomenik

Pod cerkvijo na Breznici stoji spomenik žrtvam 1. svetovne vojne, postavljen leta 1930. Obelisk, ki simbolizira gotski svetnik, je delo arhitekta Jožeta Plečnika, kip sv. Krištofa na njem pa je izdelal kipar Boris Kalin.

 

Aleja naših slavnih rojakov

Na zelenici pred Osnovno šolo Žirovnica v Zabreznici stojijo doprsni kipi petih imenitnih  mož: dr. Franceta Prešerna, Matije Čopa, Antona Janše, Fran Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna.

 Hidrocentrala Završnica
Zgradil jo je kranjski deželni odbor leta 1915 z namenom, da postane osnova elektrifikacije dežele Kranjske. Elektrarna ima dve peltonovi turbini z avtomatskimi regulatorji in 1700 KM moči. V času 1. svetovne vojne je dajala električni tok tovarni elektrod na Blejski Dobravi. Po vojni so prvo slovensko podeželsko javno elektrarno vključili v projekt nove HE Moste, danes pa obratuje le še v primeru pomanjkanja električne energije oziroma ob konicah ali primeru okvare HE Moste. Pri jezu HC Završnica so vidni tudi ostanki plavža.

Predilnica volne »Pr` Joštan« v Mostah

Mala tovarna za predelavo volne iz leta 1922 deluje še danes, v preteklosti pa so bile tukaj fužine, kovačnica in žaga.

Manufaktura mojster Janez – tiskarski muzej v Smokuču

V tiskarni je rekonstrukcija Gutenbergovega tiskarskega stroja, na katerem je možno ročno tiskanje.

Kovačija v Zabreznici

Gre za kovačijo z zanimivimi kovanimi mrežami na oknih in je povezana zgodbo v Finžgarjevi igri Divji lovec. V prihodnosti načrtujejo odprtje muzeja, kjer bodo na ogled raznovrstni kovaški izdelki.


 Pojdi na: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 naslednja stran