IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Podružnična cerkev svetega Kancijana na Breznici

Cerkev stoji na Breznici, ki je od Žirov oddaljena 4,5 km. Za vse tiste, ki se težko ločite od avtomobila, podatek, da je prav v vas in do cerkve speljana asfaltirana cesta. Za druge, ki radi pešačite po položnejših pobočjih, po stezicah, ki vodijo po lepi sončni legi, pa skozi gozd, pa informacija - za pot boste potrebovali 50 minut. 
Cerkev je gotska, vendar prenovljena v pozni baročni dobi. Ima samo en oltar, na katerem je slika na platnu in zadaj kip sv. Kancijana, ki je pozlačen. Levo od njega je kip sv. Simona, na desni pa škofa sv. Brikcija. Na vrhu oltarja na levi je sv. Helena, na desni sv. Barbara. Na stropu je freska Marijinega vnebovzetja. Cerkev ima lep stekleni lestenec. Križev pot sestavljajo podolgovati bakrorezi.

 

Matevžkova domačija

Ob cesti, ki vodi iz Žirov proti Smrečju stoji zanimiva domačija imenovana Matevžkova domačija. Stanovanjski del hiše je zgrajen iz opeke in je tipični primer popularne arhitekture zasnove Gorenjske regije. V domačiji je že v  vhodni veži moč videti ohranjene oboke ter tudi črno kuhinjo imenovano kamra. V hiši je zelo dobro ohranjen inventar, ki je po večini nastal proti koncu 19. stoletja; drugače pa je bila notranjost preurejena za namene počitniške hiše.  V Matevžkovi domačiji je bil rojen umetnik Franjo Kopač ter njegov sin, arhitekt Vlasto Kopač, ki je tudi ohranitelj izvirne podobe domačije. Lesen dvojen okvir s tremi okni je opremljen z datumom 1879.

ŽIROVNICA
Območje občine Žirovnica sestavljata dve različni pokrajinski enoti. Južni del je ravninski, severni pa sega v hribovito območje Karavank. Meja med enotama poteka po vznožju grebena Peči, ki predstavlja najbolj zahodni odrastek Kamniško-Savinjskih Alp. Greben, ki ga domačini imenujejo tudi Lipje, sestavljajo Mali vrh,Veliki Vrh in Gosjak. Temu grebenu sledi Smokuški vrh nad Rodinami in Sv. Peter nad Poljčami. Greben Peči predstavlja mejo "Dežele", kamor spada ravninski del Žirovniške občine. Na severu je območje omejeno z državno mejo med Slovenijo in Avstrijo, na vzhodu meji na občini Radovljica in Tržič, na zahodu na Jeseniško občino, medtem ko na jugu meji na občino Bled.

Moste

Breg

Žirovnica

Selo pri Žirovnici

Breznica

Vrba

Zabreznica


Smokuč

Doslovče

Rodine

Ajdna

Ajdna nad Potoki (1048 m) je osamljeni vršac nad Stolom. Leta 1976 so se tu začela sistematična arheološka izkopavanja. Na terasastem platoju so odkrili ostanke starokrščanske naselbine iz 5. – 6. stoletja. Pod vrhom vršaca je strnjenih 25 stavbenih objektov, med njimi tudi ostanki zgodnjekrščanske cerkve, ki je bila zidana po rimskem načinu, na kar je možno sklepati po polkrožnem zidu, oltarju in sedežu za škofa. V stavbi poleg cerkve so arheologi  odkrili tudi enajst skeletnih grobov, ki pripadajo staroselcem, med tem ko samo grobišče ni bilo odkrito. V grobovih so bile najdene številne drobne najdbe: posode, orodje, orožje, nakit in drugi posvetni predmeti, ki jih hrani Gorenjski muzej Kranj.

Turška jama

V severozahodnem pobočju Gojzdanšnice se nahaja srednjeveški jamski grad z ljudskim imenom Turška jama. Gre za lep in dobro ohranjen primer utrjenega jamskega zavetišča, ki je najverjetneje nastal v 13. stoletju ter v 15. in 16. stol. služi za skrivanje in obrambo pred Turki.

Villa rustica

Leta 1959 so bili pod naseljem Rodine, na ledini v »Ključih« odkriti ostanki rimske podeželske kmetije, ki je bila središče ene od veleposesti province Norik. Gre za z dvojnim zidom obdelan kompleks, ki je bil nekaj časa utrjen tudi z vodnim jarkom. V notranjosti sta se nahajali dve gospodarski stavbi in stanovanjska stavba s  tremi prostori. V že raziskanih delih stavbe je bila odkrita lončenina, orodje, nakit in drugi predmeti vsakdanje rabe in datirajo v  2. stol. n. št.

Mala jama pod Žičico

Gre za arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena, ki leži v pobočju Žičice nad Mostami, na levem bregu potoka Župnica. V jami so bili odkriti odlomki oljenk, novci in več fragmentov votivnih ploščic, kar nakazuje na to, da je bilo v jami od 3. do 5. stoletja svetišče.

Arheološke najdbe po naseljih

Raziskave nekaterih arheoloških ostankov v občini se v večjem obsegu še niso vršile, a bi jih kot potencialne arheološke spomenike lahko vključili v turistično ponudbo.


 Pojdi na: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 naslednja stran