IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


TRŽIČ


 Turistična kmetija Rekar,  

Od domačije Rekar, katere stara hiša se ponaša s črno kuhinjo, se odpira lep razgled na Kriško goro, Triglav, Jamnik, Lesce in Radovljico.
Na kmetiji, ki ima certifikat za ekološko pridelavo, vzrejajo jelene damjake. 
 
 Turistična kmetija Špan,

Z magistralne ceste Kranj-Ljubelj zavijete desno proti Tržiču, nato skozi Tržič do naselja Slap in desno proti naselju Lom. Proti Potarjem zavijete levo tam, kjer je prvi kažipot, pri drugem pa po 500 metrih še enkrat levo in že ste na kmetiji. 

 Cerkev sv. Jožefa,  

Enoladijska zgodnjebaročna cerkev iz leta 1704 je zanimiva predvsem zaradi renesančnega stropa iz leta 1689, ki so ga vanjo prenesli iz cerkvice sv. Jurija. Cerkev z dvema kapelicama tvori obliko križa. Glavni oltar je bil najprej lesen, leta 1860 pa je kamnosek Vurnik iz Radovljice izdelal nov, marmornat oltar, na katerem je bila najsvetejša daritev prvič opravljena konec leta 1860. Oba stranska oltarja sta lesena in izdelana v baročnem slogu.

 Cerkev svetega Jurija,

Na kopasti vzpetini nad Bistrico pri Tržiču stoji cerkev sv. Jurija. Njeni začetki segajo v začetek 15. stoletja. Kot lastniška cerkev je bila sestavni del gutenberške gospoščine. 
Sv. Jurij je rešil kraljevsko hčer Aleksandro, ki naj bi jo žrtvovali zmaju za hrano. V fevdalni dobi so ga častili kot zaščitnika viteštva, preprosto ljudstvo pa ga je imelo za zaščitnika pri živini. 

 Kurnikova hiša 
Originalna kolarska delavnica je ohranjena v celoti in predstavljena v kleti. 
V pritličju hiše je na ogled pet prostorov: spalnica, izba, črna kuhinja z dvema kuriščema, hiša in manjša delavska kuhinja z zidanim štedilnikom. 
Nadstropje je namenjeno razstavam kabinetnega in študijskega značaja (npr. domače obrti, gregorjevo, stare podobe mesta)

 Staro mestno jedro Tržiča,   
V okviru zgodovinskih posebnosti se lahko med kranjskimi trgi edino Tržič izkaže z ohranjeno ustanovno listino, s katero je bil l. 1492 povzdignjen v trg. Njegov razvoj je najtesneje povezan s potjo, ki je vodila z gorenjske ravnine čez prelaz Ljubelj na Koroško. Arheološke najdbe nam dokazujejo, da je pot zagotovo obstajala že v zgodovinski dobi, ko je prek Ljubelja povezovala Virunum na Gosposvetskem polju z Emono. Najhujša nesreča je Tržič prizadela l. 1811, ko je izbruhnil grozovit požar. Kovačije, fužine in številne obrtne delavnice ter meščanske hiše so pogorele do tal, kolikor jih niso rešili kamniti boki.

ŽELEZNIKI


ŽIRI


Farna cerkev svetega Martina v Žireh 
Ob glavni cesti stoji farna cerkev sv. Martina. Posvečena je   bila 11. novembra 1912 leta. Cerkev je zgrajena v  neoromanskem stilu in je dolga 47m, široka 24m ter visoka  16m. Okrog 60m visoko se dvigata dva zvonika, v katerih so  zvonovi. Največji je težak kar 3500kg.  Prvotna cerkev naj bi stala na tem mestu že v 9 stoletju n.š. , vendar ni oprijemljivejših dokazov za to trditev. Edini dokaz je omemba v Fraiziškem dokumentu objavljenem 3. maja leta 1384. 
 

Podružnična cerkev Sv. Ane na Ledinici

Cerkev sv. Ane na Ledinici ima zelo lepo lego, saj stoji na vzpetini v zahodnem delu kotline in je vidna daleč naokrog. Zaradi bližine Žirov je priljubljena točka za sprehajalce. 
Cerkev velja za enega izmed redkih "biserov" žirovske arhitekture. Prvič je bila omenjena v urbarju iz leta 1501. Takrat je bila posvečena sv. Ožboltu. V drugi polovici 17. stoletja so jo skoraj v celoti podrli in na novo pozidali v  baročni obliki. Kasneje so jo posvetili sv. Ani. 
Cerkev ima pravokotno ladjo in banjast strop. Prostor okrog oltarja je ločen od ostalega dela z močnim slavolokom. Levo in desno v ladji je po ena bočna kapela. Oltarjev je pet.

Podružnična cerkev Sv. Lenarta na Dobračevi

Blizu glavne ceste, ki vodi skozi Žiri, stoji cerkev sv. Lenarta, ob njej pa je žirovsko pokopališče. 
Prvotno je bila preprosta gotska cerkev, kasneje pa so ji dodali baročni prizvok. Ima tri baročne oltarje. Glavni oltar je posvečen sv. Lenartu, levi stranski sv. Antonu Padovanskemu, desni pa sv. Lovrenciju ali Lovrencu. Glavni oltar ima tabernakelj, ki se vrti na vreteno, kar je pri nas redkost. Cerkev ima še kor in prižnico, ki je delo Štefana Šubica ter Križev pot, delo Ivana Puca iz okrog leta 1900. 
 

 

Podružnična cerkev Sv. Janeza Krstnika na Goropekah

Takoj na začetku vasi Goropeke, stoji cerkev sv. Janeza Krstnika, verjetno iz 15. stoletja. Prvotno je bila gotska, vendar so jo v poznem baroku prezidali. Zlatemu oltarju so dodali podstavek, spremenili strop, Štefan Šubic pa je naredil ob straneh oltarje slikane zastore. Tudi stranska oltarja sta delo istega avtorja. Levi s sv. Uršulo, sv. Marjeto in sv. Ignacijem ter desni s sv. Primožem, sv. Janezom in sv. Pavlom. Na steni so bavarski bakrorezi. 
Goropeška cerkev je znana po sliki na zunanji strani. Naslikal jo je Štefan Šubic leta 1872 in predstavlja sv. Krištofa z Jezusom. 
  

 Pojdi na: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 naslednja stran