IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


OSILNICA


GALERIJA STANETA JARMA 
V Osilnici se je rodil akademski kipar Stane Jarm. V njegovi rojstni hiši je bila jeseni leta 2001 ob njegovem 70. rojstnem dnevu odprta likovna galerija - Galerija Staneta Jarma. 
Kipar je diplomiral leta 1954 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1957 je končal specialko za kiparstvo pri prof..

7 CERKVA

V Osilniški dolini se je iz davnine ohranilo vseh sedem cerkva, vsaka ima nekaj posebnega, značilnega. Najstarejša cerkev, ne samo v dolini, temveč tudi na Kočevskem, je cerkev sv. Egidija v Ribjeku. Glavni oltar nosi letnico 1681. Predstavljamo Vam opise petih cerkva:

PETER KLEPEC
Ljudske pripovedke, ki so se prenašale iz roda v rod, pripovedujejo, da je bil Peter Klepec siromašen, šibak in slaboten kmečki deček. Zaradi njegove šibkosti je bil tarča ostalih pastirjev, ki so mu venomer nagajali in zaradi tega si je želel postati močan. Tako mu nekega dne Bog uresniči željo...

 

RIBNICA


Župnijska cerkev

 v Ribnicije posvečena sv. Štefanu papežu in stoji na tem mestu že od leta 1868. Njeno sedanjo podobo so ji dali različni umetniki.Glavni oltar je izdelek iz sivega marmorja kamnoseka Ignacija Tomana, oltarna slika sv. Štefana papeža je delo impresionista Ivana Groharja. Ohranjena je še slika papeža Štefana, ki jo je upodobil Matevž Langus, slika Srca Jezusovega, ki je v glavnem oltarju, pa je delo Blaža Farčnika. Vso notranjost, predvsem prezbiterij, krasijo in dopolnjujejo različne freske, slike in kipi. 
Ribniška farna cerkev ima naslednje podružnične cerkve:


Cerkev Svetega Križa 
omenja že urbar iz leta 1576, imenuje jo Sveti Križ v Brežah. Vendar Valvasor pravi, da jo imenujemo samo Sveti Križ s tremi oltarji: Sv. Križa, sv. Valentina in Anakleta ter Svetega Duha. Podružnica je stala na parceli, ki pripada vasi Breže, ko pa so se ustanovile samoupravne občine, so sedež občine postavili v Jurjevico. Tako se je tudi cerkev začela imenovati Sveti Križ v Jurjevici, kar pa seveda Brežancem ni bilo po godu. Da pa se izognemo vsem problemom, cerkev poimenujemo samo Sveti Križ.

Cerkev svetega Urha 
je v vasi Maršiči in je podružnica farne cerkve Svetega Gregorja. Je v jedru srednjeveška stavba s tristranim prezbiterijem in pravokotno, prvotno ravnostropno ladjo. Po pripovedovanju naj bi na tem mestu prvotno stala le kapelica. Ta je nastala po zaobljubi graščakinje, ki da je na sprehodu srečala medveda, a ji ni nič naredil. Tako se je zaobljubila ter dala sezidati kapelo. 

cerkev sv. Tomaža
V jedru je srednjeveška  stavba s pravokotno ladjo in prezbiterijem na vzhodu ter s severnim stolpom, ki daje mogočen videz predvsem iz razgleda na Slemenih. Na južni steni pa je slabo ohranjena freska - motiv sv. Krištofa. Prezbiterij je grebenasto obokan in se zaključuje z zanimivimi figuralnimi maskami, ki imajo še vedno ohranjeno barvo. V cerkvi se je ohranil tudi starejši tabernakelj in oltarna slika Nevernega Tomaža. 

Ribnica
je zelo staro naselje, saj je leta 811 postala Ribniška prafara središče misijonskega okrožja. Ribniški grad je bil postavljen že v 10. st. V 11. st. je bila ustanovljena župnijo s farnim patronom sv. Štefanom. Okrog 1400 pa je v kraju slovela sedemrazredna latinska šola. Med turškimi vpadi je bila Ribnica močno opustošena. Po večkratnih požarih je zrastel vedno lepši trg. Tudi protestantizem je pustil kraju pomembne sledi. V 17. st. pa je dobil kraj dvorazredno normalko, ki je bila znana v času francoske Ilirije.Ortneški ali Stari grad 
vodi gozdna pot. Zgradili so ga Ortenburžani. Najprej je bil gradič, ki ga je leta 1161 sezidal Oton II. V začetku 15. st. so grad dobili Celjani, v drugi polovici 15. st. pa Lambergi od Habsburžanov. Kmečki punti in turški vpadi so povzročili ponovno in renesančno utrditev gradu.  Konec 16. st. so grad prodali in nikoli ni imel več toliko pravic, obravnavali so ga pri navadnem sodstvu. Omembe vredni so v 17. st. Mosconi, ki so Ortnek verjetno prezidali, prav tako pa pozidali cerkvico svetega Jurija. 

Grad na Bregu
je sezidal Adrej pl. Lamberg okoli leta 1470, potem ko se je ločil od svojega brata Jurija, ki je ostal v ribniškem gradu. Utrdil ga je z močnim obzidjem in stolpi ter ga obdal z jarkom, v katerega je napeljal vodo iz bližnje Bistrice, da je bil varen pred Turki.

Stanovanjski hiši na Pugledu št. 2 in 3, jugozahodno od Velikih Lašč in v zahodnem delu Slemen, sta bili pristavi ortneškega gradu, na kar kaže že njuna zunanjost. Kriti sta s slamo, v eni pa je znana sušilnica mesa. Notranjost je zelo privlačna, saj je okrašena z oboki in starimi predmeti. Druga manjša hiša je lepo ornamentirana.

Škrabčeva hiša 
v vasi Hrovača, južno od Ribnice, je rojstna hiša patra Stanislava Škrabca, slovenskega jezikoslovca in jezikoslovnega poljudnega pisca.
Obnova hiše se je pričela leta 1996 pod strokovnim vodstvom odgovornega konservatorja dr. Vita Hazlerja s sodelavci.


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6