IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Cerkev sv. Petra in kostnica s kapelo sv. Mihaela
Župnija Gorenji Mokronog je obstajala že leta 1249, ko je v ustanovni listini cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki med pričami podpisan tudi tukajšni župnik Oton. Leta 1331 je vojvoda Oton Habsburški podaril patronat nad župnijo kostanjeviškemu samostanu, kar je potrdil tudi oglejski patriarh. Leta 1780 so njen sedež prenesli k cerkvi sv. Križa v bližnjem Trebelnem.


Stavbni razvoj gradu Mokronog
Mokronoški grad, svojčas eden najmogočnejših gradov v deželi, je v svojih zidovih varoval tudi dolgo in pestro stavbno zgodovino. Po požigu med drugo svetovno vojno in rušenjih ostankov po njej so se od celote ohranili le še skromni ostanki, ki pa še vedno posredujejo del te zgodbe. Na sredini 13. stoletja je nastal poznoromanski obodni grad, ki je poleg obrambnega obzidja obsegal še visoki obrambni stolp-bergfrid in stanovanjsko stavbo-palacij, najbrž pa tudi več pomožnih lesenih gospodarskih poslopij in grajsko kapelo.


Stavbni razvoj Strelovega turna
Strelov turn v Mokronogu je bil že od vsega začetka vključen v trško obzidje in je služil tako stanovanjskim kakor tudi obrambnim nalogam. Tako ga po funkciji lahko obravnavamo predvsem kot utrjeni stolpasti trški dvor, kakršni so bili v srednjeveških trgih in mestih kar običajni, a so se do danes le redki ohranili.

NOVO MESTO


Breg
Novomeški Breg je s svojo izredno izpostavljeno lego na obrobju historičnega mestnega jedra gotovo ena najslikovitejših znamenitosti mesta. To je strnjen niz stanovanjskih stavb, nastalih na potezi l.1786 porušenega srednjeveškega mestnega obzidja. Stavbe so optimalno izkoristile sicer neugodne geomorfološke značilnosti terena in se mu popolnoma prilagodile. Bile so naslonjene na ostanke obzidja, ki so še vedno ohranjeni in vidni v zidovih kletnih etaž. Kletni zidovi pogosto slonijo na živoskalni osnovi vrh strmega pobočja nad reko Krko


Glavni trg
Dokaz, da je bilo mesto gospodarsko močno že v preteklosti, je arhitektura trga, na katerem so stale hiše bogatih trgovcev. Na gornjem gospodarskem delu trga je mesto ustvarilo poseben tip trgovsko-obrtniške hiše, katere pritlični del je bil odprt s kamnitimi arkadami.

Kandijski most
Narodni dom stoji v najožjem središču starega mestnega jedra, ob Sokolski ulici, ki teče vzporedno z Glavnim trgom in tvori vogal Sokolske in Cvelbarjeve ulice. Dvonadstropna stavba ima devetosno čelno fasado s poudarjeno okensko profilacijo in glavnim portalom v osrednji osi.


Narodni dom
Narodni dom stoji v najožjem središču starega mestnega jedra, ob Sokolski ulici, ki teče vzporedno z Glavnim trgom in tvori vogal Sokolske in Cvelbarjeve ulice. Dvonadstropna stavba ima devetosno čelno fasado s poudarjeno okensko profilacijo in glavnim portalom v osrednji osi.


Rotovž
Stavba je dvonadstropna s poudarjenim osrednjim delom, ki izstopa iz gradbene linije sosednjih stavb in se z arkadnim pritličjem odpira na trg. Reprezentančna glavna fasada je oblikovana s historičnimi novoromanskimi in novogotskimi stavbnimi elementi. Istočasna in stilno enotna je tudi notranja oprema stavbe. Omeniti velja kovano stopniščno ograjo, lestence, stavbno pohištvo in peči v dvorani z galerijo. Prvotna poslikava je v veliki meri ohranjena, vendar je danes skrita pod mnogimi plastmi kasnejših beležev


Vodnjak na Glavnem trgu
Vodnjak stoji na zgornjem delu Glavnega trga. Marmorni, sedemkotni vodnjak stoji na podstavku, do katerega vodijo tri profilirane stopnice iz enakega materiala. V sredini se dviguje kamnit, okrogel steber s kamnito kotanjo. Na robu vodnjaka so vklesani verzi Kettejeve pesmi Na trgu. Vodnjak je bil izdelan po zamisli arhitekta Marjana Mušiča. Postavljen je bil leta 1955 na mestu, kjer je stal do leta 1903 litoželezni vodnjak.


Železniška postaja Kandija
Železniška postaja Kandija stoji na začetku takoimenovane Belokranjske železnice, na mestu, ko proga prečka reko Krko. V zunanjem izgledu že nekoliko spremenjena, pa je v notranjosti postaja ohranila prvotno podobo iz leta 1914, ko je bila belokranjska proga zgrajena. Kot taka sodi med redke še ohranjene tovrstne ambiente.


Francosko znamenje na Mestnih njivah
Pokopališče v Ločni
Pokopališče v Šmihelu
Spomenik Marjanu Kozini pri Knjižnici Mirana Jarca
Spomenik obešenju Franca Janca in Alojza Hacina
Spomenik padlim domačinom v Veliki Bučni vasi
Spomeniški kompleks Na vratih

Cerkev Sv. Janeza Evangelista
Cerkev Sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu
Cerkev Sv. Lenarta v Gotni vasi
Cerkev Sv. Mihaela
Frančiškanska cerkev Sv. Lenarta
Frančiškanski samostan
Kapela božjega groba
Kapiteljska cerkev Sv. Nikolaja
Proštija


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6