IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


SOSESKA ZIDANICA DRAŠIČI 

Soseska zidanica se nahaja v kletnih prostorih stare hiše sredi Drašičev poleg cerkve sv. Petra. S tem imenom in v taki obliki deluje že preko 250 let, v njej pa se zbirajo vaščani in pijejo sosesko vino. Ob obisku zidanice in njene posebnosti se lahko pohvalite, da ste pili vino 65 gospodarjev iz enega kozarca. Spoznate tudi rovaš, to je stara naprava iz lesa, na kateri se je beležil dolg pitja oziroma poraba vina vsakega posameznika.


LETALO DC3
Letalo se nahaja ob regionalni cesti Črnomelj-Metlika proti vasici Otok, ki je od Metlike oddaljena 5 km. Postavljeno je v spomin belokranjskim in drugim slovenskim letališčem v času narodnoosvobodilnega boja.  Lokacija omogoča stalni ogled, nedaleč stran pa obratuje tudi športno letališče Prilozje.


KUČAR PRI PODZEMLJU 
V sklopu učne poti Kučar-Kolpa je možno raziskovati arheološko dediščino Podzemlja in njegove bližnje okolice. Na krožni poti so v naravi postavljene informativne table o lokacijah in najdbah. Območje je bilo poseljeno že v obdobju starejše železne dobe (8.- 4. stoletje pr. n. št.) o čemer pričajo zemljene gomile s pokopi takratnega prebivalstva, ki jih na tem območju ne manjka.


GRAD GRADAC 
Grad stoji na okljuku reke Lahinje in je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1326 kot Gräcz. Na začetku 17. stoletja je bil v lasti znane in premožne italijanske plemiške rodovine grofov Thurn-Valsassina. Leta 1692 je prišla gospoščina v roke plemenitih Burgstallov, lastnikov gradu Krupa in Pobrežje. Ob koncu stoletja je bil grad last rodovine Gusić.

MIRNA PEČ

Cerkev sv. Ane 
Severno od Biške vasi nad naseljem Vrhpeč se dviga slikovit hrib Vrh sv. Ane, na katerem se je zaradi ugodne strateške lege razvila naselbina – gradišče že v času starejše železne dobe (8. – 5. stoletje p. n. š. ). Na vzhodnem pobočju hriba je bilo v tem času gomilno in plano grobišče. Naselbina je bila utrjena z nasipi, ki so delno še danes opazni. Veliko kasneje so na vrhu postavili cerkev sv. Ane, v virih prvič omenjeno leta 1526. Da je današnja cerkev srednjeveškega porekla, iz 13. ali 14. stoletja, pričajo šilast portal in ob zadnji obnovi vidna poznoromanska okenca na južni strani ladje.

 

Cerkev sv. Kancijana 

Prva omemba župnije in kraja sega v čas okoli leta 1135, sama cerkev sv. Kancijana pa v listinah nastopi leta 1433. Kdaj je bila župnija ustanovljena, ni znano, vendar patrocinij cerkve, sv. Kancijan in tovariši, govori za sedež zelo stare pražupnije na levem bregu reke Krke, morebiti na mestu oglejske misijonske postojanke. Ustanovitelj je bil gotovo oglejski patriarh, saj je bilo čaščenje Kancijana, Kancija, Kancijanile in Prota na območju oglejskega patriarhata, še posebno v Škocjanu ob Soči, kjer naj bi bili vsi štirje mučenci po usmrtitvi sprva pokopani, razširjeno že v 5. stoletju.


Cerkev sv. Mateja 
Poleg cerkve sv. Ane ima med podružnicami mirnopeške župnije posebej izbrano lego v pokrajini cerkev sv. Mateja (Matevža) na Malem Vrhu, južno od Mirne Peči. V virih se prvič omenja že leta 1453, vendar današnja podoba cerkve izvira pretežno iz 17. in 18. stoletja, ko so cerkev tudi opremili z novimi oltarji.


Mirna Peč 
Bližnja okolica Mirne Peči je bila zaradi ugodnih geografskih danosti naseljena že v prazgodovini, ko so se tedanji prebivalci ukvarjali pretežno s pridobivanjem železa. Kasneje, od srednjega veka naprej, je bil razvoj naselja odvisen od pomembne trgovske poti od Ljubljane proti Suhi krajini, Karlovcu, Zagrebu, o čemer so govorile številne trgovine in furmanske gostilne. Z izgradnjo železnice leta 1894 in kasneje hitre ceste Ljubljana-Zagreb pa je kraj obtičal v prometnem zatišju, vendar je gospodarski razvoj po letu 1999, ko je Mirna Peč postala občinsko središče, zopet v porastu.


Žingerjeva kapelica
Če se iz Mirne Peči napotimo po nekdanji glavni cesti proti Ljubljani, se najprej pripeljemo v Biško vas. Pri hiši št. 19 (pri Žingerjevih) iz leta 1804 so tik ob cesti pred letom 1837 postavili odprto kapelico z zidanim nadstropnim nastavkom z nišami. Njeno zunanjščino je omenjenega leta neznani slikar iz delavnice poznobaročnega slikarja Leopolda Layerja okrasil z živopisano dekoracijo (stebri, vaze, zavese), ki kapelico uvršča med najzanimivejša znamenja v Sloveniji. Pri sosednji hiši št. 20 s portalom z letnico 1874 je bila svoj čas tipična furmanska gostilna.

MOKRONOG TREBELNO


Vrajski breg
"Vrajk" ali "Vrajski breg" je narečna izpeljava mestnika imena "v raju". Raj, ki kristjanom pomeni nebesa, je poganom pomenil deželo, v katero po smrti odidejo duše. Tu so od druge polovice 19. st. dalje pri zemeljskih delih večkrat naleteli na okostne grobove, v zadnjem času predvsem pri kopanju peska. Poleg tega je ljudsko izročilo bajalo o leseni cerkvici prvih kristjanov, ki naj bi stala tam nekje.

Grad Gorenji Mokronog
Zemljišče je zelo razgibano in kaže sledi številnih človekovih posegov. Možnost, da najdiščno površino raziščemo kot artefakt, se je z moderno geodetsko tehnologijo digitalnega zapisa ponudila skorajda sama od sebe. Računalniško smo ustvarili podobo, ki navidezno posnema pogled iz zraka. Tako smo lahko sestavili posamezne člene zemljišča v širše celote. 


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6