IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


METLIŠKI GRAD

Metliški grad je bil prvič omenjen leta 1456, verjetno pa je v svoji zasnovi precej starejši. Skupaj z mestom je predvsem v 15. in 16. stoletju igral ključno vlogo v obrambi Kranjske pred krvavimi turškimi vpadi. Grad, ki je brez večje škode preživel drugo svetovno vojno, v starejši preteklosti ni imel take sreče. Po požarih v letih 1705 in 1790 so ga obnavljali in grajska stavba, ki na Valvasorjevem bakrorezu deluje še povsem trdnjavsko, je dobila značaj udobne mestne rezidence. 

PARK PRED GRADOM
Načrt za razpored parka v trasah pred gradom je izdelala inž. arh. Gizela Šuklje. Pred vhodom v grad so postavljeni bronasti doprsni spomeniki pomembnih Belokranjcev: pesnika Otona Župančiča (1878-1949), etnologa dr. Nika Županiča (1876-1961), kiparja Alojza Gangla (1859-1935) ter šolnika in sokolskega organizatorja Engelberta Gangla (1873-1950). Prvega in drugega je izdelal akademski kipar Zdenko Kalin, tretjega Julij Papič in četrtega Jože Vrščaj.

 PRVA DOLENJSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA

Pročelje NLB še danes ponosno nosi napis PRVA DOLENJSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA, katera je bila tukaj ustanovljena že davnega leta 1874. PRVA ČITALNICA NA DOLENJSKEM 
15. oktobra 1865 je na Mestnem trgu zaživela prva čitalnica na Dolenjskem.

MESTNA HIŠA (Občina Metlika) 

Mestno hišo je zgradil Furlan Giovanni Franc leta 1869. Strešna fasada zidanih stolpičev ima na sredi viden odlitek metliškega grba (grad s krokarjema). Leta 1928 so na zunanjo steno vzidali spominsko ploščo v čast borcem, padlim med prvo svetovno vojno. Med drugo svetovno vojno je bil tu sedež mestnega narodnoosvobodilnega odbora in odseka za notranje zadeve okrajnega narodnoosvobodilnega odbora za Metliko in okolico.

POSLOPJE NEKDANJE WACHOVE LEKARNE 
na Mestnem trgu 26 ima na hiši vzidan relief Svete Trojice, kar je predstavljalo zaščitnika njihove dejavnosti.

FARNA CERKEV SV. NIKOLAJA

Cerkev sv. Nikolaja je bila omenjena že leta 1334. Ker je zaradi turškega vpada leta 1578 zgorela, so zgradili novo, vendar je tudi ta leta 1705 zgorela, skupaj s celotnim mestom, župniščem in arhivom. 

"PROŠTIJA" 

Proštija je dom metliških župnikov, danes tudi sedež fare. V metliški proštiji sta službovala: Friderik Baraga (pozneje prvi škof med ameriškimi Indijanci) in Janez Puhar (izumitelj fotografije na steklo), kar nazorno opisujeta spominski plošči.

KOMENDA (Dom počitka) 

Komendo je okrog leta 1310 pričel graditi nemški viteški red. Poslopje je leta 1705 pogorelo, bilo leta 1726 na novo pozidano in leta 1776 obnovljeno. Pozneje, leta 1929, je križniški red tukaj ustanovil dom za onemogle in ostarele, ki še danes deluje kot dom počitka. Do leta 1960 je komenda imela svoje zaprto dvorišče in dva vhoda.

GANGLOVA HIŠA (Mestni trg) 
Rojstna hiša priznanega kiparja Alojzija Gangla (1859-1935) in njegovega nečaka, književnika, šolnika in sokolskega organizatorja Engelberta Gangla (1873-1950).

ZANIMIVE STAVBE NA PARTIZANSKEM TRGU 
Spominska obeležja nosijo tri hiše: 
Partizanski trg 4: rojstna hiša igralca, pisatelja, režiserja, publicista, prevajalca in scenografa OSIPA ŠESTA (1893 - 1962); tukaj je bila od januarja 1944 do aprila 1945 tudi oficirska šola glavnega štaba NOV in POS; Nekaj časa je v stavbi delovala srednja tekstilna šola danes pa v tej stavbi srednja vzgojiteljska šola.
Partizanski trg 10: rojstna hiša jezikoslovca in narodopisca IVANA NAVRATILA (1825 - 1896) in njegovega brata, narodnega buditelja ANTONA NAVRATILA (1832 - 1897). Partizanski trg 12:
Partizanski trg 12: rojstna hiša zdravnika, kirurga in medicinskega terminologa, prim. dr. MIRKA ČERNIČA (1884 - 1956).


OBELISK BRATSTVA IN ENOTNOSTI 
v čast NOB je postavljen ob Cesti bratstva in enotnosti, nasproti hotela Bela krajina.


CERKEV SV. MARTINA


KUŽNO ZNAMENJE 
stojita ob Cesti bratstva in enotnosti. Na vhodu v cerkvico so vzidani nagrobniki dinastije Burgstall. Cerkev ni na ogled. S ceste vidimo ob cerkvici tudi kužno znamenje.


CERKEV SV. ROKA
je bila sezidana leta 1843 po načrtu dekana Vincenca Vovka. Prepoznamo jo po dveh zvonovih. Notranjost je poslikal Franc Blaznik. Okrog cerkve je pokopališče, kjer stoji bronasti kip Kristusa, delo kiparja Alojzija Gangla (1859-1935)


GRŠKOKATOLIŠKA CERKEV SV. CIRILA IN METODA 

Cerkev sv. Cirila in Metoda v Metliki je ena izmed dveh cerkva grškokatoliške vere v Sloveniji. Druga, sv. Svetica s pokopališčem, se nahaja v Dragah pri Suhorju. Cerkev je bila zgrajena leta 1903, v njej je prostora za približno 50 oseb.

HIŠA BARE JURIČINE 
S slamo krita hiša Bare Juričine na Frelihovi ulici je primer tipične stare belokranjske, s slamo krite hiše. 


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6