IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


Kolesarska pot 7


Dolga je 12 km. Kategorizirana je kot srednje lahka proga, poteka po poti: Kamenče - Sp. Podvrh - Žovneško jezero - Sp. Gorče - Rakovlje - Parižlje - Poljče - Kamenče.


Kolesarska pot 8


Dolga je 18 km. Kategorizirana je kot lahka proga, poteka po poti: Sp. Podvrh - Gomilsko - Grajska vas - Ojstriška vas - Tabor - Čeplje - Prekopa - Sp. Podvrh.


Kolesarska pot 9


Dolga je 20 km in poteka po poti: Parižlje - Polzela - Založe - Grušovlje - Šempeter - Šešče - Sv. Lovrenc - Latkova vas - Dolenja vas - Kaplja vas - Šentrupert - Trnava - Zakl - Poljče - Parižlje. Je lahka proga.


Kolesarska pot 10


Dolga je 28 km, kategorizirana kot srednje težka proga, poteka po poti: Polzela - Podvin - Dobrič - Andraž - Založe - Polzela.


Kolesarska pot 11


Dolga je približno 10 km, je lahka proga in poteka po poti: Šempeter - Podlog - Gotovlje - Ložnica - Žalec - Vrbje - Sp. Roje - Zg. Roje - Šempeter.


Kolesarska pot 12


Proga je dolga 19 km, je težka proga, poteka po poti: Podlog - jama Pekel - Sp. Ponikva - Studence - Gotoveljski Zalog - Gotovlje - Podlog.


Kolesarski pot 13


Dolga je okoli 15 km in poteka po poti: Žalec - Ložnica - Velika Pirešica - Pernovo - Grmovje - Mala Pirešica - Zaloška Gorica - Arja vas - Petrovče - Dobriša vas - Žalec. Je lahka proga.


Kolesarska pot 14


Proga je dolga okoli 16 km, je srednje težka proga in poteka po poti: Grajska vas - Zg. Selo - Šmiglova zid. - Miklavž - Loke - Tabor - Ojstriška vas - Grajska vas.


Kolesarska pot 15


Dolga je okoli 14 km. Poteka po poti: Tabor - Loke - Črni vrh - Ločica - Vransko. Kategorizirana je kot srednje težka proga.


Kolesarska pot 16


Je težka proga, dolga 26 km. Poteka po poti: Vransko - Tešova - Čreta - Dobrovlje - M. Braslovče - Preserje - Braslovče - Braslovško jezero.


Kolesarska pot 17


Dolga je 22 km, je gorska proga. Poteka po poti: Tabor - Miklavž pri Taboru - Vrhe - Miklavž pri Taboru - Loke - Tabor.


Kolesarska pot 18


Pot je dolga 33 km in je gorska proga. Poteka čez: Tabor - Loke - Presedlje - Limovce - Zaplanina - Ravne - Črni vrh - Tabor.

 

  Pojdi na: 1 2 3 4 5