IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri

Objekt

Lokacija

Obdobje

http://gradovi.net/thumbs/thumb48.jpg

Podgrad pri Vranskem (dvor, dvorec Puštal)
Burgstall

Savinjska, Prapreče pri Vranskem, Prapreče 2

17. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb105.jpg

Podsreda (grad)
Hörberg

Savinjska, Podsreda, severno pobočje Orlice

12. stoletje

http://gradovi.net/thumbs/thumb63.jpg

Pogled (dvor, dvorec)
Pogled

Koroška, Mlače, Mlače 34

17. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb22.jpg

Polzela (grad Komenda)
Hailenstein

Savinjska, Polzela, Polzela 113

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb93.jpg

Prebold (dvorec)
Pragwald

Savinjska, Prebold, Graščinska cesta 28

16. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb87.jpg

Prežin (grad)
Pröschin, Presing

Savinjska, Šentjanž pri Štorah, na skalni vzpetini

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb170.jpg

Radeče (grad)
Ratschach

Posavje, Radeče, v strmem pobočju hriba nad naseljem

14.stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb33.jpg

Ranšperk/Lanšperk (grad)
Rabensberg

Savinjska, Rupe pri Šmartnem v Rožni dolini, vrh skalnatega grebena

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb6.jpg

Rifnik (grad)
Reichenekk

Savinjska, Šentjur pri Celju, Rifnik

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb96.jpg

Rogatec (grad Gornji Rogatec)
Rohitsch

Savinjska, Rogatec, na hribu nad istoimenskim naseljem

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb122.jpg

Rudenek (Lekšetov grad)
Rudeneck, Rudenegg

Savinjska, Poljane pri Rečici v Zg. Sav. dolini, strm grič v naselju

14. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb132.jpg

Stara grofija (dvorec)
Die alte Graffei

Savinjska, Celje, Muzejski trg 1

16.stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb49.jpg

Stopnik (Beli grad, Hekenberk)
Heggenberg

Savinjska, Stopnik pri Vranskem, Stopnik 19

14. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb50.jpg

Stopnik (dvorec Marof)
Heggenberg

Savinjska, Stopnik pri Vranskem, Stopnik 23

16. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb98.jpg

Strmol pri Rogatcu (dvorec)
Stermol

Savinjska, Rogatec, Rogatec 18

15. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb41.jpg

Svetina (Marijina cerkev)
Suvetina

Savinjska, Občina Štore, Svetina

15. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb26.jpg

Svibno (grad)
Scharffenberg

Posavje, Svibno, Ostri vrh na Grajskem hribu

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb53.jpg

Šalek (grad)
Schallegg

Savinjska, Šalek pri Velenju, na strmem prepadnem griču nad naseljem

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb18.jpg

Šenek (dvorec)
Schönegg

Savinjska, Polzela, Polzela 19

17. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb39.jpg

Šoštanj (Pusti grad)
Schönstein

Savinjska, Šoštanj, na pomolu sredi strmega pobočja nad naseljem

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb40.jpg

Šoštanj (Vošnjakova graščina)
Turn

Savinjska, Šoštanj, Cesta talcev 15

16. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb51.jpg

Štrovsenek (dvor, dvorec)
Straussenegg

Savinjska, Šmatevž pri Gomilskem, Šmatevž 26

16. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb23.jpg

Tabor (dvorec)
Weichselstätten

Savinjska, Vojnik, Višnja vas 1

16. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb52.jpg

Velenje (grad)
Wöllan

Savinjska, Velenje, Ljubljanska cesta 54

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb59.jpg

Vitanje (Novi/Krajnikov grad)
Weitenstein

Savinjska, Vitanje, na strmem grebenu zahodno od Grajskega trga

14. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb62.jpg

Vitanje (Stari/Goležev grad)
Weitenstein

Savinjska, Vitanje, na strmi skalni pečini južno od naselja

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb60.jpg

Vitanje (trški dvorec)
Weitenstein

Savinjska, Vitanje, Grajski trg 1

15. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb46.jpg

Vransko (stolp, dvorec Avžlak)
Franz

Savinjska, Vransko, Vransko 15

15. stoletje

http://gradovi.net/thumbs/thumb83.jpg

Vrbovec (grad)
Altenburg

Koroška, Nazarje, Savinjska cesta 4

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb64.jpg

Zbelovo (grad)
Plankenstein

Savinjska, Zbelovo, Zbelovska gora

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb171.jpg

Žebnik (grad)
Sibenegg

Posavje, Žebnik, vrh strmega hriba v dolini Sopote pri Radečah

13.stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb3.jpg

Žička kartuzija (samostan)
Closter Seiz, Seytz

Savinjska, Slovenske Konjice, Žiče

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb20.jpg

Žovnek (dvorec)
Ruhethal

Savinjska, Podvrh pri Braslovčah, Podvrh 1

19. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb7.jpg

Žovnek (grad)
Sannegg

Savinjska, Braslovče, Podvrh

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb9.jpg

Žusem (grad)
Sussenheim

Savinjska, Šentjur, Dobrina pri Žusmu

13. stoletje
 Pojdi na: 1 2