IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri
 Objekt

 Lokacija

 Obdobje

http://gradovi.net/thumbs/thumb167.jpg

Bizeljsko (grad)
Wisell

Savinjska, Bizeljska vas, Bizeljska vas 20

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb47.jpg

Brode (dvorec)
Brode

Savinjska, Vransko, Brode 24

18. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb123.jpg

Celje (knežji dvorec, mestni grad)
Cilli

Savinjska, Celje, Trg celjskih knezov

14.stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb128.jpg

Celje (Stari grad, Gornje Celje)
Cilli

Savinjska, Celje, Grajski hrib nad Celjem

13.stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb15.jpg

Dobrna (dvorec)
Neuhaus

Savinjska, Dobrna, Lokovina 10

18. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb14.jpg

Dobrna (Kačji grad)
Neuhaus, Schlangenburg

Savinjska, Dobrna, vrh kope v naselju Lokovina

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb112.jpg

Ekenštajn (grad)
Eckenstein, Eggenstein

Koroška, Gorica pri Velenju, na skalni kopi ob naselju Šalek

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb154.jpg

Forhtenek (grad)
Forchtenegg

Koroška, Ravne pri Šoštanju, na strmi skalnati vzpetini nad potokom Velunja

14.stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb24.jpg

Frankolovo (dvorec)
Sternstein

Savinjska, Frankolovo, Verpete 2

16. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb138.jpg

Freienberg (dvor Pobrežje)
Freienberg

Savinjska, Celje, na griču Freiberg nad Petričkom v Liscah

15.stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb161.jpg

Freudenberg (Zreški grad)
Freudenberg

Savinjska, Brinjeva gora pri Zrečah, na strmem grebenu Brinjeve gore

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb113.jpg

Gorica pri Velenju (dvor, dvorec)
Eckenstein

Koroška, Velenje, Lipa 1

16. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb120.jpg

Jelše (Jelšigrad, dvor, dvorec)
Erlachstein

Savinjska, Šmarje pri Jelšah, Grajski Log

15. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb11.jpg

Jurklošter (samostan/dvorec)
Gairach

Savinjska, Mišji dol pri Rimskih Toplicah, dolina Gračnica

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb25.jpg

Konjice (grad)
Gonobitz

Savinjska, Zgornja Pristava, pobočje Konjiške gore

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb140.jpg

Kozje (grad)
Drachenburg

Savinjska, Kozje, Vrh hriba Bredič

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb144.jpg

Kunšperk (grad)
Königsberg

Savinjska, Na sklani vzpetini nad istoimenskim naseljem, Kunšperk pri Bistrici ob Sotli

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb106.jpg

Lanovž Zgornji (dvor, dvorec)
Ober Lahnhof

Savinjska, Celje, Čopova ulica 20

15. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb88.jpg

Laško (dvorec)
Tüffer

Savinjska, Laško, Mestna ulica 2

17. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb10.jpg

Laško (grad Tabor)
Tüffer

Savinjska, Laško, Cesta na Svetino 23

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb21.jpg

Legant (štok)
Lachenhofen, Lehnhof

Savinjska, Braslovče, Braslovče 31

15. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb32.jpg

Lemberg pri Novi Cerkvi (grad)
Lemberg, Löwenberg

Savinjska, Lemberg pri Novi Cerkvi, Lemberg pri Novi Cerkvi 24

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb95.jpg

Lemberg pri Šmarju (grad)
Lemberg, Lengenburg

Savinjska, Lemberg pri Šmarju, na strmem hribu nad istoimenskim naseljem

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb13.jpg

Lindek (grad)
Lindeck

Savinjska, Frankolovo, Lindek - Grajski hrib

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb162.jpg

Lušperk (Loški grad)
Luschberg

Savinjska, Loška gora pri Zrečah, na griču ob sotočju Dravinje in Ljubnice

13. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb19.jpg

Novi Klošter (samostan/dvorec)
Neukloster

Savinjska, Založe, Založe 38

15. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb5.jpg

Ojstrica (dvorec)
Osterwitz

Savinjska, Žalec, Tabor, Ojstrica

16. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb30.jpg

Olimje (samostan/dvorec)
Olimie

Savinjska, Podčetrtek, Olimje 82

15. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb37.jpg

Pakenštajn (stari grad Paka, dvor)
Packenstein

Savinjska, Šmartno ob Paki, na položnem hribu

14. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb142.jpg

Pilštanj (grad)
Peilenstein

Savinjska, Pilštanj, na strmem griču ob naselju

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb8.jpg

Planina (grad)
Montpreis

Savinjska, Šentjur, Planina pri Sevnici

12. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb38.jpg

Plevna (dvorec)
Pliuna

Savinjska, Gotovlje pri Žalcu, Gotovlje 206

19. stoletje


http://gradovi.net/thumbs/thumb54.jpg

Podčetrtek (grad)
Windischlandsberg

Savinjska, Podčetrtek, Cesta na grad 37

13. stoletje  Pojdi na: 1 2 naslednja stran